Kort sagt, lørdag 11. august

  • Debattredaksjonen

Debatt om cannabis. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sløvt av hjerneforsker om hasj

Hjerneforsker Svend Davanger overser fersk forskning om cannabis og kognitiv funksjon.

Davanger argumenterer i Aftenposten 9. og 14. juli for at cannabis ikke bør legaliseres fordi det gir nedsatte kognitive evner. Davanger er ikke selv psykofarmakolog, men støtter seg til Dr. Nora Volkow, sjef for amerikanske National Institute on Drug Abuse, samt en oversiktsartikkel i tidsskriftet Nature fra 2016.

Det er uvisst om Davanger er klar over en metastudie publisert i juni i år. Den gjennomgår 69 studier av sammenhengen mellom hyppig cannabisbruk og kognitiv funksjon. Metastudien er den første som kun ser på yngre brukere og finner en liten, men signifikant effekt. Imidlertid finner den ingen signifikant effekt i de 15 studiene hvor deltagerne avsto fra cannabisbruk i mer enn 72 timer før evnetesting, hvilket er forenlig med funn i metastudier av eldre brukere. Forfatterne konkluderer med at tidligere studier kan ha overvurdert graden og varigheten av cannabis’ effekter på kognitiv funksjon hos unge og at funn kan ha skyldtes restvirkning eller abstinens.

Davanger er for øvrig på ustø grunn når han konkluderer med at cannabis kun kommer i tillegg til alkohol. En ny studie viser betydelig lavere alkoholomsetning i amerikanske fylker med medisinsk tilgang til cannabis, i tråd med undersøkelser blant brukere i USA og Canada, og det drikkes sjeldnere store mengder alkohol i delstater som har legalisert. Når alkohol er skadeligere for både hjernen og andre organer, er spørsmålet da ikke om cannabis er harmløst, men om lovverket bør fortsette å oppmuntre folk til å velge alkohol i stedet.

Dagfinn Hessen Paust, advokat og nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Andreas Wahl Blomkvist, lege i spesialisering 1