Debatt

SSB svarer Rolness: Gode tall på sysselsetting blant innvandrere | Tonje Køber

  • Tonje Køber
    Seksjonssjef, Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Småjobbene betyr lite for størrelsen på sysselsettingsandelen både blant innvandrere og befolkningen ellers.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 15. august har Kjetil Rolness en artikkel med kritikk av Statistisk sentralbyråds (SSB) sysselsettingsstatistikk. Utgangspunktet hans er å se i hvilken grad innvandrerne er integrert på arbeidsmarkedet. Han kritiserer SSB for å ha en så lav grense som én times arbeid i uken som definisjon på å være sysselsatt.

Les også

Les Kjetil Rolness’ kronikk: Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke

De små deltidsjobbene

Sysselsettingsstatistikken skal dekke mange formål, og definisjoner og avgrensninger i statistikken må sees i sammenheng med disse.

Målsettinger om økt deltagelse i arbeidsmarkedet gjør det nødvendig å gi tall også for dem over pensjonsalder. Tallene skal også dekke deltidsjobber. De som analyserer utviklingen i økonomien, vil også ha tall for alle timer som medgår til produksjon av varer og tjenester. Da må også de små deltidsjobbene med.

Det er svært få sysselsatte med lave arbeidstider. Under 2 prosent av sysselsatte innvandrere har en avtalt arbeidstid i intervallet 1–6 timer i uken. Det at så små jobber er med, betyr følgelig lite for størrelsen på sysselsettingsandelen både blant innvandrere og befolkningen ellers.

Les også

Les også: Solberg advarer: 43 timers arbeidsuke hvis ikke flere begynner å jobbe

Detaljert statistikk

Rolness synes å mene at SSB bare presenterer ett tall som belyser andelen av alle innvandrere i alderen 20–66 år som er sysselsatt. Dette stemmer ikke.

SSB gir tall for sysselsettingsandeler i ulike aldersgrupper. Vi viser også hvordan økt botid i Norge gir økt deltagelse i arbeidsmarkedet. Ved siden av løpende statistikk med slike tall, publiseres også jevnlig analyser som går enda grundigere inn i tallene.

Vi har for eksempel ferske tall på ukentlig arbeidstid og hvor mange som kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsytelser. Fra april er også innvandrernes sysselsetting skilt ut i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Her finnes blant annet tall om fast eller midlertidig jobb.

SSB legger vekt på å beskrive sysselsettingen langs flere dimensjoner og med mange detaljer. Brukerne gis mulighet til å gjøre avgrensninger som er tilpasset det de er ute etter å få belyst.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Arbeidskraftsundersøkelse (Aku)
  2. Sysselsetting
  3. Innvandring
  4. Debatt