Barns rettigheter må sikres, også ved surrogati | Helge Ytterøy L’orange og Geir Kvarme

Barn som fødes etter surrogatiprosesser utenlands, må sikres fulle juridiske rettigheter ved ankomst til Norge, skriver artikkelforfatterne.

Begge omsorgspersoner må omgående få foreldrerettigheter og plikter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ikke alle har mulighet til å bære frem sitt eget barn. Det kan skyldes fysiske eller psykisk årsaker. For barnløse heterofile par der kvinnen ikke kan bære frem barn, og for homofile menn, gjør surrogati det mulig å få egne barn.

Krevende prosess ved hjemkomst

Hvert år reiser flere til utlandet for å få denne muligheten, ved hjemkomst går de gjennom en krevende prosess med stebarnsadopsjon for den omsorgspersonen som ikke har den biologiske tilknytningen til barnet.

Helge Ytterøy L’orange
Geir Kvarme
Les også

Les også: – Alle får det de vil ha. Jeg får penger, sykehuset får penger, og foreldrene får barnet sitt.

Uavhengig av om Norge åpner for surrogati, eller ikke, blir det hvert år født barn etter surrogatiprosesser norske barnløse par har igangsatt utenlands. Åpne Høyre mener at disse barna må sikres fulle juridiske rettigheter ved ankomst til Norge.

Dersom barnet er født inn en familie med to omsorgspersoner, må begge omgående få foreldrerettigheter og plikter.

Trygge rammer

  • Åpne Høyre mener anbefalingene fra adopsjonslovutvalgets utredning i 2014, om å innføre en ordning med forhåndsgodkjenning av stebarnsadopsjon av barn som er kommet til ved assistert befruktning i utlandet, vil sikre dette bedre enn dagens regler.
  • Åpne Høyre ønsker derfor endringer i adopsjonsloven i tråd med disse anbefalingene. Surrogati må skje innen trygge rammer.
  • Åpne Høyre mener det er helt grunnleggende at kvinner selv bestemmer over egen kropp. En naturlig konsekvens er at kvinner selv også skal kunne velge å bære frem et barn for andre.

Surrogati uten økonomisk gevinst i Norge

Det er i dag store forskjeller på hvordan surrogati er organisert når man sammenligner land som India og Thailand med land som USA og Canada.

Åpne Høyre mener at en godt regulert adgang til altruistisk surrogati i Norge vil være et gode. Med altruistisk surrogati mener Åpne Høyre at det ikke skal være adgang til å ha en økonomisk gevinst ved å bære frem et barn for andre, men kvinnen kan få dekket de økonomiske utgiftene knyttet til graviditet og fødsel. Det kan gi flere mulighet til å få egne barn.