Debatt

Kort sagt, mandag 7. januar

  • Debattredaksjonen

Debatten om prostata-testing, kjønnsforskjeller, arrestasjonene av yrksmilitære under andre vedrenskrig og sykdommen ME. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Prostata: Menn må informeres om både ulemper og fordeler ved PSA-testing

Det er frykt for dødelig sykdom og tro på at tidlig diagnose er livsforlengende som gjør at pasienter tester seg. Øyvind Modalsli mener vi skremmer pasienter fra dette.

For å kunne ta kloke valg må pasientene også kjenne mulige fordeler. Vitenskapelige studier av PSA- testing viser dessverre ingen reduksjon i total dødelighet. Så lenge Modalsli holder tilbake at hans praksis ikke er livsforlengende, er det han som skremmer pasienter til å teste seg.

Først benektet Modalsli dødsfall etter prostatabiopsi. Så finner han at dødeligheten ved Oslo universitetssykehus (OUS) likevel samsvarer med våre tall. Det betyr at en nordmann dør nesten hver måned. Antallet innleggelser på grunn av blodforgiftning er like alvorlig. Data fra OUS viser mangedobling av alvorlige komplikasjoner. Manglende kvalitetskontroll gir reell grunn til frykt.

Når vi har en ren biopsimetode som kanskje ikke krever forebyggende antibiotika, og en uren metode som krever bredspektrede antibiotika, må valget bli den rene metoden. Antibiotikaresistens er en stor trussel mot moderne kreftbehandling.

Vår første vitenskapelige artikkel basert på NPRs tall er allerede skrevet i samarbeid med forskere fra flere land. Tallenes alvor gjør oss etisk forpliktet til også å informere pasientene.

Truls E. Bjerklund Johansen, overlege og professor i urologi, og Per Henrik Zahl, lege og statistiker, seniorforsker, Folkehelseinstituttet


Hva med å legge slengspark til kjønnsforskere bak seg?

Pål Kraft har nå i gjentatte innlegg slått fast at det er store forskjeller mellom kjønnene. Jeg har i gjentatte innlegg sagt at dette er godt kjent også innen kjønnsforskning.

Etter at jeg startet debatten, har jeg invitert til samarbeid, gjennom felles forskningsprosjekter der sosiale og biologiske hypoteser testes sammen.

Kraft fortsetter med slengspark til kjønnsforskere som gruppe: De er angivelig for politiske, de anerkjenner ikke forskjeller mellom kjønnene og forholder seg ikke til empirisk materiale.

Hva med å legge dette bak seg?

Jeg er sikker på at de fleste som hørte Jordan Peterson i Oslo, er mer opptatt av hva han kan bidra med for å gjøre situasjonen bedre for folk flest i dagens truede samfunn, ikke minst for gutter og menn som faller utenfor, enn hva forskere som krangler om fin-tolkning av biologi og sosiale forhold har å si. Iallfall så lenge de snakker forbi hverandre.

Både Kraft, jeg og andre som har deltatt i debatten, har bidratt med empirisk materiale. Påstander om at bare den ene parten har empiri å vise til, faller på sin egen urimelighet. At Kraft har en klar tolkning av materialet, er bra. Men han må anerkjenne at andre forskere har andre hypoteser og tolkninger.

Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglige kjønnsstudier, Universitetet i Oslo


Morfar lot seg ikke arrestere

Jeg reagerer på Ole Kristian Grimnes' formulering om at militære lot seg arrestere under andre verdenskrig.

Min morfar lot seg ikke arrestere.

Han var yrkesmilitær og måtte melde seg, ellers ville det bli represalier mot familien. Han ble sendt til fangeleir i Tyskland.

Anne Houghton, Billingstad


Kronisk utmattelsessyndrom (ME): Få fart på forskningen!

Jeg kan se, men tåler ikke lys. Jeg kan høre, men tåler nesten ikke noe lyd. Jeg kan snakke, men tåler ikke bruke stemmen. Jeg kan bevege meg, men tåler ikke annet enn å ligge stille og rolig i sengen – et krevende og ensomt ME-liv. Opp med kunnskapen i helsevesenet, og få fart på forskningen!
Inger Brønseth, sengeliggende i mer enn to år


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Prostatakreft
  3. Kjønnsroller
  4. Andre verdenskrig
  5. Debatt