Fotballforbundet aksepterer ikke uretten i Qatar | Terje Svendsen

  • Terje Svendsen
En datamodell av Lusail Stadion nord for Qatars hovedstad Doha, der VM-finalen i fotball 2022 vil finne sted. Landet har fått kritikk for behandlingen av sine fremmedarbeidere, som blant annet bygger VM-anleggene.

Norges Fotballforbund (NFF) støttet ikke beslutningen om å gi VM til Qatar, men vi tror på påvirkning og ikke boikott for å bedre forholdene for fremmedarbeiderne i landet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi har alle et ansvar for å forsvare og styrke menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter på områder hvor vi har innflytelse. Dette er blitt særlig aktuelt for oss i fotballen etter at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) besluttet å tildele Qatar fotball-VM i 2022.

Reformer virker ikke

Nylig møtte jeg fremmedarbeidere i Qatar sammen med LO og Fellesforbundet. De hadde ikke fått lønn siden november, arbeidsgiverne hadde passene deres og boforholdene var dårlige. Uten pass blir bevegelsesfriheten til migrantarbeiderne minimal. Helse og sikkerhet blir ofte dårlig ivaretatt, fortalte arbeiderne fra Nepal.

For selv om det såkalte kafala-systemet er avviklet etter loven, er effekten på bakken svært variabel. Selv om vi også møtte arbeidere ved VM-anleggene som har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår, er det mange underleverandører som ikke bryr seg om reformene. Dermed oppstår det et klasseskille mellom de nærmere to millioner fremmedarbeiderne som drifter hele samfunnet i Qatar.

Vi fordømmer at liv er gått tapt i forbindelse med bygging av VM-stadioner. Fremmedarbeidernes utfordringer er store, med eller uten VM, men verdens største idrettsarrangement betyr en kraftig vekst i arbeidere, og dermed også faren for nye brudd på menneskerettighetene.

Les også

Myndighetene i Qatar prøver å selge oss en drøm. Vi har et ansvar for å se marerittet. | Andreas C. Halse

200.000 qatarere skal organisere to millioner fremmedarbeidere. De står for tilnærmet alle byggeprosjekter i Qatar og jobber også i bransjer som ikke er involvert i VM-forberedelser.

Følger Norges linje

Vi skal fortsette vårt arbeid for å utgjøre en forskjell, og vi er glade for at mediene og aktører som Amnesty International til stadighet setter søkelys på denne uretten. Sammen kan vi få til positive endringer, ikke bare for VM-arbeiderne i Qatar, men også for de øvrige fremmedarbeidere i landet.

Norge legger stor vekt på å fremme og beskytte grunnleggende og universelle arbeidstagerrettigheter, ikke minst gjennom den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som er ansvarlig for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder. Dette er en linje NFF støtter fullt ut.
I Qatar hadde NFF møter med utbyggingskomiteen, fotballforbundet i Qatar, BWI (Building and Wood Workers Int) og den svenske ambassaden.

Ønsket ikke Qatar

NFF støttet ikke beslutningen om å gi Qatar VM. På noen områder kan et VM bidra til å fokusere på kritikkverdige forhold, og dermed bidra til varige positive endringer.

Like fullt mente vi da, og mener fortsatt, at forholdene i Qatar er så langt unna det som kan aksepteres at landet aldri burde fått VM. Allerede for tre år siden tok NFF, sammen med LO, opp de kritikkverdige forholdene for arbeidstagere på VM-anleggene med FIFA.

Senere har vi, sammen med de andre nordiske landene, gjentatte ganger vært tydelige overfor FIFA om at forholdene som avdekkes i Qatar, strider mot fotballens grunnleggende verdier. Vi har også bedt FIFA redegjøre for hvordan de har tenkt å følge opp Qatar på disse kritikkverdige punktene.

Vi møtte VM-arrangøren og myndighetene i Qatar i 2016 og på ny i januar i år. Her formidlet vi våre standpunkter og forventninger sammen med de andre fotballforbundene i Norden, LO og Fellesforbundet.

Noe går i riktig retning, spesielt det som handler om bygging av stadioner der arbeidere har akseptable boforhold og får minstelønn. Det kan tyde på at det nytter å si fra. Men vi ser dessverre ikke den samme positive utviklingen på andre områder.

Boikott er å stille seg utenfor

Med jevne mellomrom kommer spørsmålet om boikott opp. Vi forstår behovet for å ta avstand gjennom å nekte å delta, men vi tror mange innen idretten – og utenfor – er enige om at boikott ikke er et egnet virkemiddel. Ved å boikotte stiller vi oss på utsiden og reduserer samtidig våre muligheter til å påvirke. Da mener vi, i likhet med LO, at det er det bedre å jobbe fra innsiden for å få til forbedringer, slik vi har gjort de siste årene.

Sammen med våre meningsfeller i andre land og sammen med andre organisasjoner kommer vi derfor til å fortsette å rette et kritisk søkelys på arbeidstagerrettigheter og menneskerettigheter i Qatar.

Vi tror dialog og internasjonalt press nytter og at det vil påvirke menneskerettigheter, humanitære forhold og bedre rettigheter for arbeiderne i Qatar.