Debatt

Spill om søndagsåpne butikker

  • Kjell Magne Bondevik
    Tidligere statsminister (KrF)
Rema 1000 har sperrebånd i sine butikker på søndagene.

Kanskje møtet hos kulturministeren sist fredag kan få debatten om åpningstidene inn i et mer konstruktivt spor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har hatt en periode med stadig nye utspill om søndagsåpne butikker. Det virket som om konkurrerende butikkjeder drev et svarteperspill.

Motstanden mot å gjøre søndagen til en alminnelig handelsdag er stor både blant folk flest og hos arbeidstager— og arbeidsgiverorganisasjonene. Regjeringen har ikke funnet grunnlag for å fremme noe liberaliseringsforslag til Stortinget så langt. Bra er det. Jo nærmere vi kommer neste stortingsvalg, desto større er mulighetene for at en eventuell lovendring ikke vil tre i kraft før vi har et nytt storting, hvor det kan bli flertall mot søndagsåpne butikker.

Mindre seriøse utspill

Vi har vært vitne til flere mer eller mindre seriøse utspill fra butikkjeder. Det er levert anmeldelser, og det er brukt lasermåler for å kontrollere konkurrenter. Det hele har virket som et spill med sikte på å ta innersvingen på konkurrenter uten selv å få skyld for direkte lovbrudd.

Denne saken er for viktig til at mer eller mindre useriøse utspill skal drive situasjonen i en annen retning enn lovens intensjon

Det var mer konstruktivt da arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner samlet seg om en plakat for å informere om og bidra til respekt for bestemmelsene, og da det ble bedt om et møte med kulturministeren med tilsvarende formål.

Denne saken er for viktig til at mer eller mindre useriøse utspill skal drive situasjonen i en annen retning enn lovens intensjon.

Respekt for loven

Derfor var det positivt da statsråden etter møtet sa at gjeldende lov er klar og skal respekteres. Det er også en positiv utvikling når NorgesGruppen nå vil bygge om Joker-butikkene for å oppfylle lovens krav. Vi får håpe at dette er innledningen på en ny fase hvor respekt for, og ikke undergraving av, loven blir retningsgivende.

Da viskes skillet bort mellom hverdag og helg, arbeid og hvile

Någjeldende lovgivning har det gode formål å verne om helligdagen, men samtidig gi visse muligheter for nødvendige innkjøp. Dette er noe helt annet enn å gi fritt frem for å åpne alle butikker. Da viskes skillet bort mellom hverdag og helg, arbeid og hvile. Det er mange av oss som ikke ønsker et slikt samfunn. Loven i dag reflekterer denne holdning. Da burde alle aktører være opptatt av å håndheve disse bestemmelsene, ikke bidra i et undergravende spill.

Ikke latterliggjør

Lenge ventet jeg på klarere tale fra dagens regjering. Fredagens møte sendte klare signaler ut til butikkene om at bestemmelsene skal respekteres. Det bør nå brukes mer energi på å følge loven enn å omgå den. Det virker som det er behov for en opprydding.

Det er ingen grunn til å prøve å latterliggjøre dagens lovverk, slik noen gjør. Etter møtet hos statsråden ble det varslet ny utredning av loven. Forbedringer og grensedragninger kan sikkert diskuteres, men formålet bør fortsatt være klart: La oss beholde den verdien som ligger i å ha søndag som en annerledesdag!


Hard kamp om søndagsåpne butikker:

Les også

  1. Rema: - Vi vil fortsette å holde åpent på søndager

  2. Kjedene innkalles til hastemøte om søndagshandel

  3. Rema vil ha søndagsåpent kun for dagligvarebutikker

  4. Butikker på Grünerløkka bryter helligdagsloven

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Søndagshandel