Debatt

Torskebestanden i Indre Oslofjord er nede for telling | Jonathan E. Colman og Thrond Haugen

 • Jonathan E. Colman, fritidsfisker, førsteamanuensis, NMBU, forsker, Universitetet i Oslo, og Thrond Haugen, fritidsfisker, professor, NMBU

Denne torsken ble fanget i indre fjord, utenfor Høvik, en fin oktoberdag i 2010. Den hadde adskillig flere artsfrender enn dagens Oslofjordtorsk. Foto: Rolf Øhman

Totalfredning av torsk, fiskeforbudssoner og mer oppsyn i Indre Oslofjord er riktig vei å gå.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har fisket torsk på samme måte og i de samme områdene i Indre Oslofjord i 30 år og forsket på fjordtorskbestand i 15 år. Vi kan bekrefte at bestanden i Indre Oslofjord er nede for telling. Er det for sent med bevaringstiltak?

Det har skjedd noe dramatisk

I 2012 avsluttet vi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en merke-gjenfangststudie på torskebestanden i Indre Oslofjord.

Studien viste at torsken i Indre Oslofjord er svært hjemmekjær. Typisk beveger en Oslofjordtorsk seg innenfor 3–5 fotballbaner i løpet av året. Denne stasjonære adferden gjør bestanden sårbar for overfiske.

Les også

LES OGSÅ: Laksebonanza midt i byen

Jonathan E. Colman

Tettheten av denne fjordtorskbestanden var høyere da enn tilsvarende estimater for fjordtorskbestander langs Sørlandskysten.

Som fritidsfiskere har vi opplevd det samme; det var bra med torsk frem til 2013. I løpet av de siste 5 årene har det skjedd noe dramatisk.

Thrond Haugen

150.000 fritidsfiskere

Det kan være mange årsaker til torskens nedgang i Indre Oslofjord. Flere faktorer påvirker bestanden samtidig.

Vi vet fra studier i utlandet og på Sørlandet at spesielt fritidsfiske kan ha stor betydning.

«Naturlig» dødelighet grunnet predasjon, konkurranse med andre fiskearter og variasjon i matfatet har torsken levd med i all tid. Fritidsfisket har endret seg mye i Indre Oslofjord de siste årene, og dette kan vi gjøre noe med.

Estimater fra spørreundersøkelser foretatt av NMBU tilsier at flere enn 150.000 fritidsfiskere bruker Indre Oslofjord årlig. Ved å innføre bevaringstiltak nå, kan vi være i stand til å endre vår negative påvirkning på torskebestanden i stor grad.

Så hva kan vi gjøre?

Fredning og forbud

 • Vi kan totalfrede torsken i hele Indre Oslofjord. Dette gjøres i andre land, som USA og Canada. Ulempen med dette er at mange torsk allikevel kan bli fisket og drept som bifangst.
 • Derfor burde vi også lage områder hvor det er forbudt med all fisking, slik vi har fredningssoner for å forbedre bestanden av torsk og hummer på Sørlandet.

Oppsyn?

Dessverre hjelper det ikke med forvaltningstiltak/restriksjoner når det er for dårlig informasjonsformidling og lite oppsyn. På de 30 årene vi har fisket (svært mye) i sjøen i Norge, er vi aldri blitt kontaktet av noen som utfører oppsyn. Dette er i sterk motsetning til f.eks. laksefiske.

I en pågående studie vi har på fritidsfisking i sjøen sammen med Havforskningsinstituttet, er det kun 20 % av fritidsfiskere som svarer riktig om minstemål på torsk.

Folkelig forankring

Vi støtter alle punktene i Representantforslag 51 S (2017–2018) om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden og 169 S (2017–2018) om tiltak for å få torsken tilbake til Oslofjorden.

Men dette er ikke tilstrekkelig.

 • Totalfredning av torsk og etablering av fredningsområder for all fisking i Indre Oslofjord er en riktig vei å gå, men dette må følges opp med informasjonsformidling om forvaltningstiltakene slik at de får en folkelig forankring og forståelse.
 • Viktigst av alt; det må på plass en langt mer omfattende oppsynsvirksomhet for å passe på at disse viktige forvaltningstiltakene etterfølges!

Les mer om

 1. Havforskningsinstituttet
 2. Fiskeri
 3. Fritidsfiske
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. NORGE

  Torskefiske forbudt fra kysten av Telemark til svenskegrensa

 2. VITEN

  Torskekollaps i Oslofjorden, men forskerne vet ikke hvorfor

 3. VITEN

  Torskekrisen i Oslofjorden skyldes mer enn bare klimaendringer

 4. NORGE

  Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet

 5. NORGE

  Her ligger det 49 hummerteiner. Neste år kan det bli forbudt.

 6. A-MAGASINET

  Tyrone Pablo har ikke kjøpt fisk på 12 år. Han spiser kun egen fangst.