Debatt

E-sigaretter: En fallitterklæring om vi erstatter et skadelig produkt med et annet

  • Knut-inge Klepp
  • Camilla Stoltenberg
sz1e9bef_doc6o3s2826i8gcs6h2epa.jpg

Et helsepolitisk dilemma: For tobakksrøykere som ikke klarer å slutte ved hjelp av andre virkemidler er e-sigaretter trolig et gode. For unge ikke-røykere kan det derimot bli en trussel for fremtidig helse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om såkalte elektroniske sigaretter er positivt eller negativt for folkehelsen, har pågått i lang tid. Mandag 18. januar utløp fristen for å komme med innspill til Regjeringens forslag om ny regulering av e-sigaretter.

Røykeregler for damperne?

Dersom forslaget går gjennom, vil e-sigaretter med nikotin omsettes lovlig på det norske markedet.

Helse— og omsorgsdepartementet foreslår at produktet skal reguleres under tobakksskadeloven, noe som betyr at dampere må forholde seg til de samme reglene for bruk som dagens røykere gjør.

Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet

To hensyn å balansereElektroniske sigaretter er særlig aktuelt for røykere som ønsker å slutte med tobakk.

Ifølge vår rapport «Helserisiko ved bruk av e-sigaretter» som kom ut i fjor, er den elektroniske sigaretten mindre skadelig enn tobakksrøyking. Innholdsanalyser av e-væske og aerosol indikerer at e-sigaretter har langt lavere skadepotensial, og damping ser ut til å utløse færre og svakere fysiologiske reaksjoner enn tobakksrøyking.

På den ene siden kan samfunnet være tjent med at folk stumper røyken til fordel for damping. Ulempen er at e-sigaretter vil bli lettere tilgjengelig for nye brukergrupper, spesielt ungdom som kan bli fristet til å teste ut en ny trend.

Knut-Inge Klepp, områdedirektør for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet

Den nye snusen?I en rekke land som i dag tillater e-sigaretter er det registrert sterk økning i forbruket blant unge voksne. Det er også grunn til bekymring for at e-sigaretter vil kunne bli en innfallsport til fremtidig tobakksrøyking.

Erfaringene fra utviklingen vi har sett i snusbruk gir grunn til ettertanke. På 1980— og 90-tallet var snus mest utbredt blant eldre menn og skogsarbeidere. Den gangen var det ingen som kunne forestille seg at tobakksindustriens satsingsprodukt noen tiår senere skulle rette seg primært mot nybegynnere og unge kvinner.

Til tross for økt oppmerksomhet rundt skadepotensialet ved snusbruk de siste årene, viser fersk statistikk fra SSB ingen tegn til at unge gir opp snusen. I fjor oppga 20 prosent av menn og 13 prosent av kvinnene i aldersgruppen 16 til 24 år at de brukte snus daglig.

Nikotin er fortsatt avhengighetsskapende

Det finnes fortsatt få vitenskapelige studier om helsekonsekvenser ved bruk av e-sigaretter, men vi vet at e-sigaretter som inneholder nikotin vil ha de samme avhengighetsskapende virkningene.

I dag vet vi at flere av tobakkens skadevirkninger kan tilskrives nikotin. Bruk av nikotin i svangerskapet øker blant annet risikoen for dødfødsel, og leger har slått alarm etter flere tilfeller av nikotinabstinenser hos nyfødte som følge av mors snusbruk. I tillegg peker forskning på at nikotin kan være kreftfremkallende og skadelig for personer med hjerte- og karsykdom.

Regulering av e-sigaretter er nødvendig

I Norge har vi tradisjon for god tobakksregulering gjennom streng røykelov, høye priser og reklameforbud. Regulering av e-sigaretter er nødvendig på grunn av endrede trender og tobakksindustriens jakt på nye brukergrupper i en tid hvor tradisjonelle røykere er blitt langt færre i Norge.

Det er spådd at dagens store tobakksprodusenter snart vil dominere markedet for e-sigaretter, og at salget om ti år vil overstige salgsvolumet av konvensjonelle sigaretter.

For å unngå at damping av nikotinholdige produkterfremstår som et attraktivt alternativ for ungdom som ellers ikke ville startet med tobakk, er det viktig at e-sigaretter blir like usynlig som annen tobakk og at bilder og utfyllende produktinformasjon på pakningene forbys. Å øke aldersgrensen for kjøp av tobakk og e-sigaretter til 20 år vil også bidra til å skjerme de yngste fra å eksperimentere med disse produktene og utvikle nikotinavhengighet.

Unge brukere

I Norge har vi hatt en klar nedgang i andelen røykere, samtidig som det har vært en kraftig økning i snusbruk blant unge kvinner og menn. Og ifølge SSB var det flere mellom 16 og 24 år som brukte tobakk daglig i 2013 enn i 2003.

Da e-sigarettene kom på markedet i 2004, var det i all hovedsak tobakksrøykere som ble fristet til å prøve produktene. Senere har bruken spredt seg til ikke-røykere. I2013 brukte 6,8prosent av befolkningen iUSA, hvor de har tillatt kjøp og salg lenge, e-sigaretter. I aldersgruppen 18 til 24 år var andelen på 14,2 prosent.

E-sigaretter er et relativt nytt produkt, og vi kjenner ikke til de langsiktige konsekvenser ved bruk. Derfor er føre var-prinsippet viktig, og vi vil følge nøye med på hvordan legalisering av nikotinholdige e-sigaretter vil påvirke forbruket og helsen i ulike befolkningsgrupper.

Det vil være en fallitterklæring for folkehelsen om vi ender opp med å erstatte et skadelig produkt med et annet.

Twitter: @camisto@KIKlepp


Sjekk gjerne også ut podkasten Debattert, som er et samarbeid mellom debattredaksjonene i Bergens Tidende og Aftenposten. Denne uken snakker vi om diskusjonen om Sykt perfekt, skoleball og kroppspress, Storskog og Snåsamannen. Du kan høre sendingen her eller via iTunes, der du kan abonnere på Debattert. I iTunes kan du også vurdere og gi tilbakemeldinger på podcasten.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Helse