Debatt

Arrangørene svarer: Svartmaling om Terrengsykkelrittet

  • Jørn Michalsen
  • Anders Kunze Juul Dam
  • Øyvind Aas
terrengsyklingfoto-uDpSorL1sO.jpg

Motstanderne av sykling i Østmarka må ikke få bruke årets ritt til å stikke kjepper i hjulene for Terrengsykkelrittet, et folkelig og lokalt forankret idrettsarrangement som er akkurat det markaloven vil legge til rette for.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kristin Lund svartmaler i Aftenposten 9. juni tilstanden til stiene i deler av i Østmarka etter et sykkelritt i slutten av mai. Vi som arrangerer Terrengsykkelrittet, til glede for hele sykkelmiljøet i Oslo og omegn, vil gjerne kommentere dette.

Terrengsykkelrittet har vært arrangert av Fri Flyt (som utgir magasinet Terrengsykkel) og IF Frøy hvert år siden 2008. I år var det rundt 1000 deltagere fra 6 til 60 år. Rittet er kjent for å gå på stier som krever teknikk og balanse, i motsetning til grusveiene som preger Birken.

Østmarka har noe av det flotteste terrenget i landet for slik sykling, og både vi som arrangør og andre som sykler her er stolte av å vise frem dette.

Stadig skyteskive

Sykling i Marka er et stadig diskusjonstema rundt våre store byer. Noen blir skremt av syklister i høy fart på grusveiene, andre reagerer på spor og slitasje på stiene.

Vi terrengsyklister mener løsningen er å ta hensyn til hverandre, og opplever at konfliktnivået stadig blir overdrevet.

Det har vært kjedelig å registrere at Terrengsykkelrittet er blitt en stadig skyteskive for dem som ønsker å få slutt på sykling på sti. Det har vært flere runder med avisinnlegg og mange tilfeller av sabotasje mot løypemerkingen.

Derfor har vi vært glade for å kunne vise til at Terrengsykkelrittet ikke har hatt de negative konsekvensene som motstanderne har hevdet. Spor har tørket bort og vokst igjen. Våre klopper og utbedringer er til glede for alle.

For dårlig forberedt på regnet

I år ble det annerledes. Vi var for dårlig forberedt på det regnværet som satte inn natten før rittet.

Løypen, som var hemmelig for å hindre slitasje på forhånd, var ikke gjennomtenkt nok.

For deltagerne ble det et blodslit, og på stiene ble det mye mer synlig slitasje enn før. Også sykkelmiljøet reagerer på dette og krever endringer.

For oss som arrangør er dette en sterk vekker, og vi vil sette inn tiltak som gjør at vi ikke opplever en lignende situasjon igjen. Dersom det blir like vått neste år, aktiverer vi en plan B og tar i bruk en løype som både tåler sykling i regn og styrer unna nærstiene ved Ulsrudvann.

Stiene skal bli like gode etter rittet

Som arrangører tar vi ansvar for at stiene i Østmarka skal bli like gode som de var før rittet. Vi har allerede hatt flere dugnader i traseen, og flere vi følge i tiden fremover. Vi vil ha befaring av traseen sammen med Bymiljøetaten i nær fremtid, og bli enige med dem om hvor det eventuelt skal settes inn spesielle tiltak.

Vi har også videofilmet traseen, og vil gjøre det flere ganger i løpet av de nærmeste månedene, for å dokumentere hvordan sårene leges. Vi ser allerede at stiene mange steder ikke var så skadet som det så ut til dagen etter rittet

Som sykkelklubb er IF Frøy sterkt engasjert i arbeidet med å få trygg og bærekraftig bruk av Østmarka, i samarbeid med andre friluftsorganisasjoner. En del av det arbeidet består i å finne traseer hvor vi unngår nærområdene rundt Østensjøvannet.

Derfor er årets NM terrengsykling lagt til Grønmo, og vi håper vi her kan skape et sykkelanlegg som kan være utgangspunkt også for Terrengsykkelrittet. Det vil lette presset på andre nærområder.

Stikke kjepper i hjulene

Vi er enige med Kristin Lund i at syklister bør la de berørte stiene ved Ulsrudvann være i fred de neste ukene. Men utpå sommeren, er vi overbevist om at de aller fleste sporene etter årets utgave av Terrengsykkelrittet er borte.

Vi vil samarbeide med Bymiljøetaten og Norsk Organisasjon for Terrengsykling for å legge en god plan for neste år.

Motstanderne av sykling i Østmarka må ikke få bruke årets ritt til å stikke kjepper i hjulene for Terrengsykkelrittet, et folkelig og lokalt forankret idrettsarrangement som er akkurat det markaloven vil legge til rette for.

Les også

  1. Kan tunnelstengingen bli positiv for byutviklingen?

  2. Her er sykkelfellene Oslo kommune vil fikse

  3. Kampen om skisporene

Les mer om

  1. Debatt
  2. Sykkel
  3. Marka