Samarbeid for et trygt og økonomisk sterkt Europa | Marit Berger Røsland

Artikkelforfatter Marit Berger Røsland er Norges nye europaminister. Mandag møtte hun Michel Barnier i Brussel. Han er EUs delegasjonsleder i forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU.

Mitt budskap til EUs Brexit-forhandler: Vi skal ikke ut av noe samarbeid.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Artikkelforfatter Marit Berger Røsland er Norges nye europaminister. Mandag møtte hun Michel Barnier i Brussel. Han er EUs delegasjonsleder i forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU.

2017 er et år med mange viktige begivenheter og trender for Norge og Europa. Regjeringen ble gjenvalgt, og vi fikk fornyet tillit til å føre en aktiv og samarbeidsorientert europapolitikk for å trygge norske interesser. Norsk og europeisk økonomi er i fremgang. Flere jobber skapes enn legges ned i de fleste europeiske land. Piler peker oppover.

Brexit er en stor utfordring

Det internasjonale klimaarbeidet er utfordret av USAs nye linje i år, men i Europa – og heldigvis i de aller fleste steder på kloden – møtes dette med bred oppslutning om å følge opp avtalen vi fikk i Paris for to år siden. Migrasjonspresset mot Europa er redusert og kontrollen på yttergrensene er betydelig styrket.

Samtidig representerer Brexit en stor utfordring for europeisk samarbeid etter at britene 29. mars i år formelt varslet at de vil tre ut av EU.

Noe av det som har skjedd i år er veldig gledelig, noe gir grunn til bekymring. Hva man mener om dette kan også farges av hvor man sitter. For min del sitter jeg på fly hjem etter min første utenlandsreise som ny EØS- og EU-minister. Den gikk – nær sagt naturlig nok – til Brussel.


Les også:


Norske interesser

For i min jobb er det særlig der jeg fremmer norske interesser ute. Og fremfører budskapet om at Norge er et land i Europa som tror på at samarbeid er nødvendig for å finne felles løsninger på felles utfordringer.

Med Brexit som bakteppe er det viktig å få frem budskapet om at også Norge blir sterkt berørt.

For britene går ikke bare ut av EU, de går også ut av EUs indre marked der vi er medlem gjennom EØS-avtalen.

Dette var mitt budskap til EUs sjefforhandler Michel Barnier i dag: Vit at Norge fortsatt vil være en medspiller i det europeiske samarbeidet. Vi skal ikke ut av noe samarbeid. Samtidig er det viktig å minne EU om at når de skal finne løsninger for Storbritannia som angår det indre marked, så angår det også oss og de to andre EØS-landene. Det samme budskapet har vi til Storbritannia.

Dette budskapet forstås av våre europeiske partnere. De ser at det er relevant å ta hensyn til oss. Ikke bare for Norges del, men for at hele det indre marked skal fungere som det er tenkt, nemlig enhetlig.

Vi har næringsliv, studenter og ansatte som har kunnet opparbeide seg rettigheter ved å operere i hele EØS-området. 20.000 nordmenn bor i Storbritannia, men det er også mange briter hos oss. Deres rettigheter må ivaretas.

Vi skal fornye vår strategi

Helt siden regjeringsskiftet i 2013 har vi ført en aktiv europapolitikk med vekt på at norsk utenrikspolitikk begynner i Europa. Og vi har fulgt opp med å styrke samarbeidet med EU og med våre europeiske naboland.

Samarbeid i Europa er nødvendig, både for å sikre økonomisk vekst og flere jobber. Samarbeid er nødvendig for å håndtere migrasjonspress og trusselen fra internasjonal terrorisme.

Men det er ikke bare norsk utenrikspolitikk som begynner i Europa, det gjør også norsk innenrikspolitikk. Vi blir selv gode av at vi er gode i europeisk samarbeid.

Norge er et eksportorientert land. Tre fjerdedeler av vår eksport går til Europa. Norske bedrifter går bedre når de kan selge fritt til det europeiske markedet. Norske studenter blir bedre av å kunne bryne seg på og lære av studenter fra andre europeiske land. Norsk miljøpolitikk må være en del av en større europeisk miljøpolitikk. Miljøproblemer stanser ikke ved svenskegrensen.

Dette perspektivet skal Regjeringen ha med videre. Vi skal fornye vår strategi for samarbeidet med Europa for de neste fire årene.

Med Brexit må vi finne nye samarbeidsformer med en av våre nærmeste europeiske partnere. Men det nye samarbeidet skal fortsatt være en del av vår europapolitikk.

Det betyr i klartekst to ting:

  • For det første at vi hegner om vår deltagelse i europeisk samarbeid, der EØS-avtalen er fundamentet.
  • For det andre at vi har tett dialog med britene, og at vi hjemme går grundig gjennom og kartlegger norske interesser slik at vi er rede til å etablere et nytt samarbeid så snart som mulig.

Vi må ha disse to perspektivene klart for oss. Og vi er godt i gang.