Debatt

Dyrevelferd slik en husdyrbonde ser det | Anders M. Brynildsen

  • Anders M. Brynildsen
De slaktes når de til slutt blir for gamle, men det er ikke uvanlig at en såkalt ammeku kan bli både ti og tolv år gammel, noe som mer enn antyder at hun har hatt et godt liv, skriver Anders M. Brynildsen.

Hver gang en nyfødt kalv stavrer seg på bena, finner spenen og begynner å die moren er det høytidsstund i fjøset!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om dyrevelferd i Aftenposten gir inntrykk av at norske produksjonsdyr er utsatt for store lidelser hver dag, og at det er umoralsk å spise kjøtt fra disse dyrene.

Selv er jeg bestyrer på et gårdsbruk i Aremark hvor vi driver med storfe i såkalt selvrekrutterende kjøttproduksjon, hvilket vil si at vi forer våre egne kalver frem til slakt.

Høytidsstundt i fjøset

Hos oss får dyrene tett oppfølging hele året. Vi er i fjøset mange timer hver dag og har som mål at «hvert dyr skal sees hver eneste dag».

Anders Brynildsen_doc6mothat6ebcij6cg2hf.jpg

Slik oppdager vi raskt eventuelle helseproblemer.Til syke dyr eller dyr som trenger spesiell omsorg har vi alltid ledige sykebinger. Hver høst stelles kuenes klover, og de behandles mot snyltere.

Kyrne går fritt og har tørre liggeplasser strødd med sagflis. Når de har kalvet, blir de satt i en egen binge med halm noen dager og steller kalven sin selv.

Vi har som mål at «hvert dyr skal sees hver eneste dag»

Vi følger nøye med under kalvingen og yter hjelp når det av og til er behov for det.

Hver gang en nyfødt kalv stavrer seg på bena, finner spenen og begynner å die moren er det høytidsstund i fjøset!

Kalven går med moren fra den er født til den er ca. et halvt år gammel. Kuene går på beite med kalvene og avlsoksene fra mai til oktober.

De slaktes når de til slutt blir for gamle, men det er ikke uvanlig at en såkalt ammeku kan bli både ti og tolv år gammel, noe som mer enn antyder at hun har hatt et godt liv.

Oksekalvene blir satt i binger de siste månedene før de blir sendt til slakt.

Les innlegget som starten debatten:

Les også

Det er moralsk galt å spise kjøtt | Espen Gamlund

Dyrene må trives for å produsere bra

Dyr som skal vokse og produsere må oppleve en høy grad av trivsel.

Norske husdyr har en meget god helsestatus og har det laveste forbruket av antibiotika i verden.

Dyr som skal vokse og produsere må oppleve en høy grad av trivsel.

Dyr som lever under uholdbare forhold og følgelig mistrives, vil i de fleste tilfeller produsere så dårlig at bonden ikke tjener penger.

Det er ikke bare dette som får det overveldende flertallet av norske husdyrbrukere til å stelle godt med dyrene sine; hele næringen, fra gården til slakteriet, via rådgivningstjenestene og fagpressen er svært opptatt av dyrenes ve og vel.

I tillegg har norske myndigheter verdens kanskje strengeste krav til husdyrvelferd. Vi har også en veterinærstand som følger nøye med.

Dessverre går det en sjelden gang galt, og dyr blir utsatt for vanskjøtsel. Heldigvis er det en forsvinnende liten del av norske husdyr som opplever dette.

Aftenposten-kommentator Joachim Lund svarer Gamlund:

Les også

Spis kjøtt og sov godt om natten

Selvfølgelig er det et etisk dilemma

Når et slaktedyr er utvokst, må det nødvendigvis avlives og slaktes.

Selvfølgelig ligger det et etisk dilemma her: Er det riktig å holde et dyr fanget, for så å slå det ihjel og spise det opp?

Enkelte hevder at dette er galt og velger av den grunn et vegetarisk kosthold. Men i store deler av verden, også her i Norge, er husdyrhold og tilgang på kjøtt en helt nødvendig del av kostholdet.

Beitedyr kan utnytte arealer som det ikke er mulig å dyrke mat til mennesker på, og husdyr, naturgjødsel og skiftebruk inngår som en nødvendig del av agronomien.

Dyrevelferden er sikret ved lov i Norge, og norske husdyrbruk holder jevnt over en høy standard.

Det kommer stadig nye tiltak som skal bedre dyrevelferden, og bøndene følger opp.

Så du kan spise kjøtt med god samvittighet.

Les flere innlegg i denne debatten:

Siri Martinsen i NOAH:

Les også

- Det er en drøm å tro at dyr flest har det «greit» i kjøttindustrien

Aftenposten-kommentator Joachim Lund:

Innlegget som starten debatten:

Les også

Kronikk: Det er moralsk galt å spise kjøtt | Espen Gamlund

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Landbruk
  3. Næringsmiddelindustrien