Studie viste ingen alvorlige bivirkninger etter Lightning Process | Live Landmark

Ikke alle har utbytte av kurset i Lightning Process, men ni av ti anbefaler det ett år etter, skriver LP-instruktør Live Landmark.

Lightning Process (LP) er ikke behandling for sykdom, men et mentalt treningsprogram.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Trude Wiberg skriver i Aftenposten 13. oktober om fortvilelsen ved å leve med ME. Som tidligere pasient vet jeg hvor smertefullt det er. Hun skriver også om dårlig erfaring med Lightning Process (LP). Det er trist, og jeg vil benytte anledningen til å oppklare: LP er ingen behandling for sykdom.

LP er et mentalt treningsprogram. Ikke alle har utbytte av kurset, men ni av ti anbefaler LP ett år etter kurs. Tallene er basert på en undersøkelse av alle deltagere i løpet av ett år. 226 personer deltok, og 196 personer svarte.

Tre vitenskapelige studier

Det er utført tre vitenskapelige studier på LP, hvorav to er publisert i internasjonale tidsskrift. En studie så på opplevelsen til unge med CFS/ME. Syv av ni ungdommer opplevde en fysisk og psykisk bedring etter LP, én hadde ingen effekt, og én følte skyld for ikke å lykkes og opplevde derfor å ha det verre.

En annen studie fant at de som har utbytte av LP får en aha-opplevelse på kurset, de klarer å bruke metodene og de har en tillitsrelasjon til instruktør. De som ikke har utbytte av LP, har ikke erfart dette.

Den siste studien er en randomisert kontrollert studie, selve gullstandarden i forskning. Hundre ungdommer med CFS/ME deltok. Den ene gruppen fikk standard behandling, den andre fikk standard behandling pluss LP. Gruppen som deltok på LP hadde signifikant bedring. Studien viste ingen alvorlige bivirkninger.

Endre egen tilstand

LP er kunnskap om tanker, følelser og adferd sammen med basal stressfysiologi. Deltagerne får opplæring i å trene opp positive tankemønstre og skru av kroppslig stressaktivering. Det er en praktisk metode for å påvirke seg selv og kroppslige reflekser.

Fagfolk har sammenlignet deler av LP med kognitiv adferdsterapi, men LP er ikke behandling. LP har et kroppslig fokus og oppmerksomhet på å fremkalle gode sinnstilstander. LP handler om å endre egen tilstand, som er noe annet enn å ta seg sammen og tenke positivt.

Deltagerne har tilgang på veiledning i minst seks måneder og oppfordres til å ta kontakt med instruktør ved behov.
Når dette er sagt, hjertet mitt blør for dem som ligger hjemme med en ME-diagnose, og jeg krysser fingre for en behandling til dem som trenger en medisinsk løsning.

ME og ulike behandlingsformer for sykdommen har vært et hyppig debattert tema i Aftenposten de siste ukene. Her er noen av artiklene vi har publisert:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.