Debatt

Det er enklere å tro at det finnes en objektiv moral hvis man tror på Gud enn hvis man ikke gjør det | Espen Ottosen

Jeg hevder ikke, slik Bareksten påstår, at jeg er moralsk objektiv fordi jeg tror på Gud. Derimot tror jeg at alle mennesker, også ateister, er skapt av Gud med et moralsk kompass, med fornuft og med samvittighet – og derfor kan navigere moralsk, skriver Espen Ottosen (bildet).

Om Gud og godhet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kenneth Bareksten er sikker på at Gud ikke har noe med godhet å gjøre (Aftenposten 20. september), men hans svar til meg inneholder dessverre feilaktige påstander om hva jeg har skrevet.

Jeg har ikke hevdet at «min moral er objektiv fordi Bibelen sier at det er slik». Det er enkelt å finne ut at min artikkel, «God uten Gud?» (Aftenposten 15. september), ikke inneholdt en eneste henvisning til Bibelen.

Min artikkel handler om hvorvidt det faktisk finnes en objektiv moralsk målestokk, om det er viktig å tro på en slik målestokk – og, ikke minst, hvordan en slik målestokk kan begrunnes.

Utgangspunktet mitt er selvsagt om en objektiv moral finnes i virkeligheten, ikke om den finnes i litteraturen.

En objektiv moralsk målestokk

Det kan virke ganske ubehagelig å avvise at det faktisk finnes en objektiv moralsk målestokk som gir oss mulighet til å si at noe faktisk er galt.

Er det virkelig ikke alltid galt – i alle kulturer og helt uavhengig av et lands lovverk – å torturere småbarn for moro skyld eller å opptre rasistisk?

Ikke minst i møte med grufulle handlinger kan det være viktig å fastholde at noe er objektivt galt. Å hevde at sterk kritikk bare bygger på at samfunnet tilfeldigvis har funnet ut at noe er umoralsk, virker spinkelt.

Like fullt mener en del ateister at moral er et ganske tilfeldig, helt menneskelig produkt.

En av disse er filosofen Alex Rosenberg, som i boken An atheist’s guide to the universe hevder at ateister må være moralske nihilister: «Nihilismen avviser forskjellen mellom handlinger som er moralsk tillatte, moralsk forbudt og moralsk nødvendige (…) Nihilisme avviser at det finnes noe som er godt i seg selv, eller for den saks skyld, ondt i seg selv. Nihilisme kan ikke fordømmer Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot …»

Forankre moralen i Guds vesen

Jeg vet om mange ateister og skeptikere som tenker annerledes enn Rosenberg. Kanskje Bareksten er blant disse.

Så er min vurdering at det er enklere å tro at det faktisk finnes en objektiv moral hvis man tror på Gud enn hvis man ikke gjør det.

Det skyldes muligheten for å forankre moralen i Guds vesen.

Finnes en fullt ut god Gud, så er det gode å gjøre det Gud vil. Det betyr ikke at det alltid er enkelt å finne nøyaktig ut hva som er rett og galt.

Jeg hevder ikke, slik Bareksten påstår, at jeg er moralsk objektiv fordi jeg tror på Gud. Derimot tror jeg at alle mennesker, også ateister, er skapt av Gud med et moralsk kompass, med fornuft og med samvittighet – og derfor kan navigere moralsk.


På Twitter: @eottosen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Her startet debatten:

  • Kan man være god uten Gud? spurte Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet.
  • Gud har ingenting med godhet å gjøre, det er det vi mennesker som har, svarte litteraturviter Kenneth Bareksten.

Les mer om

  1. Etikk
  2. Religion
  3. Kristendom