Debatt

Nei til nikabforbud — ja til en tolerant akademisk kultur | Rektor og prorektor ved Universitetet i Oslo

  • Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo, Blindern.

Den akademiske kulturen trues hvis vi skal forby ytringer eller uttrykk vi ikke liker eller forstår.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En gruppe kolleger har i Aftenposten argumentert for å forby heldekkende ansiktsdekkende plagg. De reagerer kraftig, og hevder at de har ledere «som ikke synes å forstå hvilken type virksomhet de er satt til å lede».

Mange reagerer negativt på bruk av heldekkende ansiktsplagg i utdanningsinstitusjoner. Det gjør også vi.

Rektor Svein Stølen
Prorektor Gro Bjørnerud Mo

Slike plagg støter an mot nordiske likhetsidealer og akademiske frihetsprinsipper. Så hvorfor er vi likevel motstandere av et nasjonalt forbud? Og hvorfor ser så mange som syv av åtte norske universiteter heller ikke behovet for et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg?

Åpenhetskultur er best uten forbud

Da utdanningskomiteen på Universitetet i Oslo (UiO) våren 2017 behandlet høringsuttalelsen fra UiO, var studiedekanenes klare tilbakemelding at dagens regelverk er tilstrekkelig for å håndtere den utfordringen som ansiktsdekkende plagg representerer. Også studentenes organisasjoner avviser som kjent behovet for et nasjonalt forbud.

Det er altså mange som arbeider og studerer ved vårt og andre læresteder som stoler på at en akademisk åpenhetskultur best lar seg ivareta uten det foreslåtte forbudet.

Les også

  1. Regjeringen og Sylvi Listhaug: Sier nei til nasjonalt niqab-forbud

  2. Aftenposten mener: Nikabforbud for lærere er fornuftig

Dette er ikke enkelt, men de sentrale gruppene som er blitt konsultert i saken har uttrykt at de ikke ønsker et forbud.

Artikkelforfatterne skriver at «ledelsen ved landets største universitet synes å ha glemt at kunnskap skapes i en akademisk kultur». Det har vi ikke. Spørsmålet er kanskje heller: hvordan skal vi som akademisk institusjon reagere på det vi ikke uten videre kan forstå eller støtte?

Må tåle også det vi ikke forstår

Vi har full forståelse for at en underviser kan reagere negativt på at en student møter med ansiktet tildekket. Det finnes mange undervisningssituasjoner hvor bruk av nikab er umulig, og det kan være forhold som også gjør det krevende i en auditoriumssetting.

Vi vil minne om at dagens lovverk presiserer at studenters rett til å kle seg slik de ønsker, ikke kan gå på bekostning av hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

I slike situasjoner er det et ledelsesansvar å sørge for at loven følges. Dette er et ansvar vi som ledere på alle nivåer ved UiO må og vil påta oss.

Les også

Kommentator Andreas Slettholm: Vi aner ikke hva et nikabforbud vil føre til

Den akademiske kulturen trues hvis vi skal forby ytringer eller uttrykk vi ikke liker eller forstår. Den akademiske kulturen forvitrer dersom vi som utgjør den – studenter, ansatte og ledelse – ikke forsvarer og videreutvikler den gjennom handling og ord.

Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg på campus, men vi ønsker å verne om en akademisk kultur som kan tåle også det vi ikke forstår.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

Hva med dem som ikke har begynt å studere ennå? Mina Ghabel Lunde: Hijab på barn er den groveste kollektive ansvarsfraskrivelsen i Norge

Les mer om

  1. Nikab
  2. Universitetet i Oslo
  3. Ytringsfrihet