Kutte samfunnsfag og historie? Det er årets dårligste idé.

  • Rune Olsø
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), statsminister Erna Solberg (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presenterte før helgen stortingsmeldingen om videregående opplæring.

Først lo jeg. Så skjønte jeg at det ikke var en aprilspøk, men alvor. Og da tenkte jeg på min mormor.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringen la nettopp frem forslag om å fjerne samfunnsfag og historie som fellesfag på videregående skole.

Først lo jeg. Så skjønte jeg at det ikke var en aprilspøk, men alvor. Og da tenkte jeg på min mormor.

Okkupasjon, reformer, månelanding

Min mormor er født i 1921. Hun blir 100 i år. Da hun var åtte år gammel, kræsjet verdensøkonomien i det store krakket, og depresjonen startet. Millioner ble arbeidsløse og sultet.

Da hun var 18 år gammel, okkuperte de høyreekstreme under Adolf Hitlers ledelse landet vårt. Nazistenes okkupasjon ble ungdomstiden hennes.

Da hun var 24, ble verdens to første atombomber sluppet over byer med kvinner, barn og sivile. Samme år ble Einar Gerhardsen valgt som statsminister i Norge. Velferdsstaten vokste frem. Hun fikk se alle de store reformene som endret landet vårt til det vi har i dag – med mål om like rettigheter for alle.

Erfaring gir evnen til å ta bedre valg for fremtiden. Det er dette historie handler om.

Da hun var 42, ble den amerikanske presidenten John F. Kennedy skutt. Øst-Europa og Sovjetunionen fengslet og undertrykte millioner og truet Norges frihet.

Mormor var 48 år gammel da mennesker for første gang landet på månen (det må ha vært en surrealistisk opplevelse). Hun var 60 da hun opplevde at Norge fikk sin første kvinnelige statsminister. Og da hun var 68, falt Berlin-muren, og den kalde krigen med Sovjetunionen tok etter hvert slutt. USA fikk sin første svarte president da hun var 87.

Men bølgen av høyreekstremisme hadde ikke forsvunnet med nazistenes fall. Norge ble rammet av et høyreekstremt terrorangrep i regjeringskvartalet og på Utøya da mormor var 90. Donald Trump ble president da hun var 95.

Det historie handler om

Dette er ett livsspenn. Min mormor lever fremdeles. Erfaring gir evnen til å ta bedre valg for fremtiden. Det er dette historie handler om.

Å fjerne historie som fellesfag vil sette oss i dårligere stand til å forstå konsekvensen av valgene vi tar som nasjon. Det er fordi mange vil mangle kunnskap om erfaringene vi har skaffet oss over lang tid.

Mormor sa alltid at kunnskap er makt. Og makt avgjør alt. Absolutt alt.

Fra lønnen din, strømprisen, hvilke veier som bygges, og busstilbudet. Til om SFO og barnehager er dyre eller gratis, om du har rett på helsehjelp når du blir syk, om du får støtte fra fellesskapet når du mister jobben.

Om du har rett til å streike om arbeidsgiveren din behandler deg dårlig. Om du har rett til å si hva du mener og demonstrere mot dem som styrer landet vårt.

Les også

Nå kan alle videregåendeelever få rett til å fullføre utdanningen

Forstår de ikke hvor viktig det er?

Hvordan er det mulig at Norges regjering ikke forstår hvor viktig det er at fremtidige generasjoner lærer mer om hva som har formet oss til dem vi er og hvilke feil vi har gjort før, slik at vi kan unngå å gjøre dem igjen?

Når ungdom ikke skal lære mer om hva som gir makt og innflytelse, hvordan skal de da lære å bruke makt og innflytelse til å skape en bedre fremtid?

En trussel mot demokratiet

Demokratiet vårt har plassert makten i hendene på hele folket. På hver og en av oss. Derfor er demokratiet vårt avhengig av at hver enkelt av oss har kunnskap til å orientere oss i et stadig mer komplekst samfunn.

Den som ikke har nok kunnskap om hvordan samfunnet vårt er organisert – om hvordan systemet fungerer – kan ikke påvirke beslutninger. Den som ikke kan påvirke beslutninger, føler seg oversett og tilsidesatt. Mangel på kunnskap avler avmakt. Og denne avmaktsfølelsen er demokratiets verste fiende.

Derfor er regjeringens forslag om å fjerne samfunnsfag og historie som fellesfag på de videregående skolene en direkte trussel mot demokratiet vårt. Det er årets absolutt dårligste idé.