Debatt

De overlevde to verdenskriger, men ikke et arkitektkontor

  • Endre Bruskeland
    Nabo til Tøyenparken
Disse hundre år gamle almetrærne i Tøyenparken skal hugges med Oslo kommunes «beklagende godkjennelse», skriver debattanten.

Fire gamle almetrær ofres i Tøyenparken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utbygger av det nye Tøyenbadet vil dumpe 10 prosent av bygningsmassen i Tøyenparken på bekostning av en populær akebakke og fire friske almetrær som er 100 år gamle. Dette som et miljøtiltak.

I dokumentet «Redegjørelse for hvordan trær bevares og integreres i prosjektet, inkludert marksikringsplan» fra Oslo kommune kan vi lese at «I landskapsplanen legges det vekt på å bevare så mange som mulig av trærne på tomten».

Det er pr. nå hugget ned 63 trær. Utbygger skal plante 65 nye trær som i år 2121 vil fremstå akkurat like flotte som sine forgjengere.

I rammetillatelsen fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) uttaler Bymiljøetaten (BYM) at «Det er et paradoks at når vi om cirka 60 år skal rehabilitere Tøyenbadet på nytt, ville fortsatt disse almetrærne ha stått der dersom vi hadde ivaretatt dem på en god måte nå». Videre foreslår Kultur- og idrettsbygg (KID), kommunal utbygger av Tøyenbadet, å imøtekomme Bymiljøetatens innspill ved å bevare tre av fire almetrær.

PBE anbefaler at «(...) terrasseringen i nord omprosjekteres slik at også de eksisterende fire almetrærne i skråningen bevares».
Så både BYM, KID og PBE er enige om å bevare almene. Fantastisk! Så hva ble konklusjonen?

Hugg dem ned.

PBE forklarer: «Basert på tilbakemeldingen deres 09.09.2020 legger vi likevel til grunn at det er svært utfordrende å finne en løsning som ikke påvirker den planlagte gang- og sykkelveien og HC-parkeringen, at en bevaring av trærne enten vil medføre store høydeforskjeller i terreng rundt trærne (...)»

Vent nå litt. Hvor kom dette fra? Søker: Asplan Viak A/S – arkitektkontor i Sandvika.

Det burde ikke overraske kommunen at arkitektene vil beholde sin opprinnelige plan, det er tross alt svært utfordrende å lage en ny. Overraskelsen ligger i kommunens «beklagende godkjennelse» på tross av sine egne innsigelser. Hvis kommunen ikke engang vil høre på seg selv, hvordan kan vi da verne Oslos verdier fremover?

Les også

  1. Dropper timeters stupetårn på det nye Tøyenbadet

  2. Plan- og bygningsministeren (H) om Tøyen: – Bak hver busk venter uoppdagede perler

  3. Oslo-ordføreren vil ikke ha NRK i Tøyenparken

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Tøyen
  2. Trær
  3. Oslo