Debatt

Muslimsk manifest

 • Trond Ali Linstad
  Trond Ali Linstad
  skribent

Hvorfor skal muslimer reise så mektige tårn? Muslimer skal ikke breie seg ut med sine virksomheter, det er uislamsk, skriver Trond Ali Linstad. På bildet minaretene til moskeen i Åkebergveien i Oslo. Foto: INGAR STORFJELL

Muslimer i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

1. Norske muslimer trenger å vite hvordan de skal forholde seg til det dagligdagse og til større spørsmål. Dette er et muslimsk manifest for Norge.

2. «God jord gir rikholdige vekster... Og dårlig jord gir skrantne vekster». (Koranen 7,58) Muslimer skal være god jord, og det skal merkes ved handlingene deres.

3. Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.

4. Norske myndigheter har makt i landet. Det skal muslimer respektere. Myndighetene fastsetter lover, som innbyggerne må følge. Men staten er sekulær. Det kan myndighetspersoner også være. Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.

5. Den norske staten er en velferdsstat. Den forsøker å gi sosial og økonomisk trygghet til innbyggerne. Det er en god ting, og ingen må misbruke det.

6. Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.

7. Norge deltar i kriger, direkte og indirekte. Det pågår i dag en stilltiende krig rettet mot folk i Gaza. USA er en hovedaktør i krigen. Men norske myndigheter er deltagende, sammen med USA og med Israel, i å sulte ut Gazas befolkning.

8. USA er en hegemonisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand.

9. Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber. Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene vi gjør er for Gud.

10. Ikke provoser flertallet i samfunnet! De er ikke muslimer, og respekter dem for det. Hvorfor skal muslimer, når de bygger institusjoner, reise så mektige tårn? Som andre med tilhold i landet, bærerne av den egne kulturen, kan oppfatte som påtrengende og fremmed? Muslimer skal ikke breie seg ut med sine virksomheter, det er uislamsk.

11. Vær positiv til ikke-muslimer! Diskuter med dem «på beste vis», slik Koranen skriver.

12. Det finnes negative trender. Enkelte muslimer vil være «viktige personer» og samarbeide med dem som har makt. De skal bli stående alene, ved kompromissene de må inngå. Andre går til politiske partier, til venstre eller høyre, men spiller også på myndighetenes lag.

Noen velger en innadrettet holdning i forhold til samfunnet rundt. De henfaller til sekterisme og dogmatisme. De «bruker ikke sin fornuft». Mens andre mener at islam kan fremmes med spektakulære aksjoner og ukritisk bruk av våpen. Men de sier lite om hvordan. De vil ramme den politiske imperialismen, det vil si USA og deres allierte. Og det er ikke nødvendigvis galt. Men aksjonene rammer ukritisk, både militære og sivile, og ofte tilsynelatende uten mening. De bygger heller ikke kloke allianser. Andre igjen avfinner seg med den vestlige kulturen og blir en del av den. Væremåten deres er sekulær, men med islett av islam. De må bevisstgjøres for et valg.

13. Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.

14. Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.

15. Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundre tusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.

Les mer om

 1. Debatt

Flere artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Når tyrannene gjør politikk til religion | Iyad El-Baghdadi

 2. VERDEN
  Publisert:

  Norsk kvinne levde hos IS i fire år. Håper kalifatet vil gjenoppstå.

 3. MENINGER
  Publisert:

  Hvis vårt mål er demokrati, må vår første fiende være tyranniet i enhver forkledning

 4. DEBATT
  Publisert:

  Mina Bai fremstår som en moderne, norsk-iransk Erasmus Montanus | Usman Rana

 5. DEBATT
  Publisert:

  Vi har felles ansvar for å motarbeide ondskapen. Det gjøres ikke ved å tie det ihjel. | Mahmoud Farahmand

 6. DEBATT
  Publisert:

  Islamiseringen styrkes hvert år