Debatt

Jeg har vært sterk tilhenger av fraværsgrensen. Men akkurat nå må den oppheves.

  • Knut Jørgen Kopperud
    Rektor, Kongshavn videregående skole
Knut Jørgen Kopperud er rektor ved Kongshavn videregående skole.

Fraværsgrensen har under pandemien en sosial slagside.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

17. mars ble undervisningen for elever på videregående skoler i Oslo igjen digital. Nye uker med undervisning på Teams står for døren. En langvarig belastning på byens ungdommer, som nå intensiveres for å få smitten i byen under kontroll. I denne situasjonen virker fraværsgrensen mot sin hensikt. Nå må den midlertidig oppheves.

Betaler to ganger

Hvis du som elev ikke klarer å dokumentere fraværet ditt på korrekt vis, får du ikke karakterer. Dette gjelder på grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Uten karakterer i alle fag får du ikke vitnemål.

I unntakstilstanden som osloungdommen står i, gjelder fraværsgrensen fortsatt.

De som nå står i fare for ikke å fullføre og bestå videregående opplæring, er de elevene som betaler for pandemien to ganger. De har både fått mangelfull opplæring og har en større risiko for ikke å fullføre og bestå.

En sterk tilhenger av fraværsgrensen

Etter at fraværsgrensen ble innført høsten 2016, var jeg en sterk tilhenger av fraværsgrensen. Det er jeg fortsatt, men kun i en mer normal skolesituasjon. Det har ikke mine elever hatt dette skoleåret.

Fraværsgrensen har til hensikt å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Regelen har etter min oppfatning virket etter hensikten. Dette viser forskningsfunn i Fafos evaluering av fraværsgrensen. Det hevdes sågar at elvene har fått bedre karakterer etter innføringen av fraværsgrensen.

Sosial slagside

Den midlertidige justeringen av fraværsgrensen gjør at elevene selv, eller foreldrene til elever under 18 år, kan dokumentere fravær av helsemessige grunner. Likevel er det mange som ikke klarer å gjøre dette.

Resultatene etter første halvår viser at virkningen av fraværsgrensen under pandemien opplagt har en sosial slagside. Det er selvfølgelig ikke først og fremst elevene med mest økonomiske og sosiale ressurser som står i fare for ikke å fullføre videregående.

I dagens situasjon virker ikke fraværsgrensen etter hensikten. Den motiverer ikke først og fremst til jevn innsats og til å forhindre skulk. Den virker heller som en mekanisme for å straffe de elevene som ikke klarer å bruke systemet riktig.

Jobb nummer én

Det er skoleungdommene i Oslo som betaler den høyeste prisen for å redusere smittetallene i Norge i de kommende ukene. Jobb nummer én for oss i skolen er å sørge for at elevene våre fullfører og består videregående opplæring. Dette er ungdommene helt avhengig av at vi leverer på, slik at de kan være forberedt på fremtiden og få et godt liv.

Når politikerne nå diskuterer en økonomisk krisepakke for unge, kan jeg avsløre at det mest akutte for mine elever i 3. klasse ikke er penger. De trenger først og fremst en midlertidig opphevelse av fraværsgrensen. Dette bør politikerne levere nå – før det er for sent.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Fraværsgrense
  3. Skole og utdanning
  4. Undervisning
  5. Pandemier