Seksuelle opplevelser blir ødelagt av Kirkens syndsbegrep

  • Einar Gelius
Seksualiteten er noe av det mest naturlige og vakre ved det å være menneske, mener prest og forfatter Einar Gelius.

Så lenge sex blir forbundet med synd, tabu, skittent og skam, blir seksualiteten noe som stenges inne.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I fjor mistet Den norske kirke 12.000 medlemmer. Helt siden Stortinget i 2008 trumfet igjennom et skille mellom kirke og stat, har oppslutningen om kirken sunket dramatisk.

Etter samlivsbruddet kan vi gjøre opp status:

  • Bare halvparten av antall fødte barn blir i dag døpt i Den norske kirke.
  • Litt over halvparten av dagens 15-åringer velger kirkelig konfirmasjon.
  • Antall vielser i Kirken er under 40 prosent av antall inngåtte ekteskap
  • Selv blant gravferder i kirkelig regi opplever vi nedgang.

I dag er kun 69 prosent av befolkningen medlem i Kirken. Og folks oppfatninger av Kirken er dessverre heller ikke særlig oppløftende.

I en undersøkelse i 2011 ble folk spurt hvilke ord de mener karakteriserer Den norske kirke. «Trangsynt», «fordomsfull» og «ekskluderende» var ordene som skåret høyest – ved siden av «tradisjonsrik».

Politisk korrekt kirke

De faktiske tallene om synkende oppslutning og grasrotas oppfatninger av Kirken burde utfordre og engasjere Kirkens lederskap og ansatte. Et av deres svar på denne utviklingen er å bli mer politisk.

For bare kort tid siden kom biskopene i Den norske kirke med sitt seneste politiske utspill, nemlig at klimakrisen er en nødvendig kristen kamp.

Dette utspillet er bare ett i en lang rekke politiske saker som Kirkens lederskap har uttalt seg om de senere årene: Kamp mot oljeboring i nord, forsvar for barna i Moria-leiren og kamp mot regjeringens flyktning- og asylpolitikk.

Jeg tror ikke mennesker søker kirkens fellesskap for å høre politiske slagord eller rødgrønn politikk

Men Kirkens forsøk på å skape en mer «politisk korrekt kirke» har jo ikke ført til at flere nordmenn løper ned kirkedørene. Jeg tror ikke mennesker søker kirkens fellesskap for å høre politiske slagord eller rødgrønn politikk.

På den ene siden prøver altså Kirken å skape inntrykk av å være en aktuell kirke med sine politiske utspill. Samtidig fortsetter den å gi svar som ble laget for 1500-tallets mellomeuropeiske befolkning.

For i Den norske kirke er dogmene, de rette læresetningene, nærmest å regne som overordnet Jesu budskap. Men dogmene forteller ikke nødvendigvis noe sant om menneskers liv i vårt århundre, kanskje tvert imot.

Kirken må ta et oppgjør

Jeg tror krisen mellom kirke og folk i dag handler om Kirkens manglende evne til å kommunisere med mennesker om de livsnære spørsmålene.

Vi trenger ikke flere politiske slagord eller belæring fra Kirkens ledere. Vi trenger en kirke som kan lytte til menneskers erfaringer. Det innebærer at Kirken må ta et oppgjør med sin teologiske arv. En arv som dessverre i altfor lang tid har påført utallige mennesker både lidelser og sorg ved å skape dårlig samvittighet og skyldfølelse.

Ja, det er som den svenske filmskaperen Kay Pollak sier: «Kirken har funnet på synden for å holde mennesker nede.»

Prest Einar Gelius under sin egen avskjedsgudstjeneste i en fullsatt Vålerenga kirke i Oslo i 2011.

Nå feirer vi igjen påske. Og sentralt i Kirkens fortolkning av historiene om Jesus fra Nasaret er troen på at Jesus døde for våre synder for at vi skulle slippe å være forlatt av Gud.

Men hva slags gudsbilde og menneskesyn er det slike fortolkninger gir uttrykk for?

Synd, skam og skyldfølelse

Det kan i hvert fall ikke være det gudsbildet Jesus har vist oss.

For han sier jo at «Guds rike er inni dere». Med andre ord: Gud er en kraft i oss som aldri har forlatt oss. Eller som kollega Helge Hognestad sier: «Vi trenger ikke en redningsmann fra et fall som aldri har funnet sted. Nåden og tilgivelsen har alltid vært der. De tilhører Guds skaperkraft.»

Om ikke synd og skyld har vært nok, så har jammen Kirken også påført mange mennesker skamfølelse.

Så lenge sex blir forbundet med synd, tabu, skittent og skam, blir seksualiteten noe som stenges inne

I kirkelig sammenheng er skammen ofte blitt forbundet med seksualiteten. For drøye ti år siden gav jeg ut boken Sex i Bibelen. Utgivelsen førte til at jeg ble presset til å slutte i Vålerenga kirke.

Jeg skrev den som en hyllest til den gode seksualiteten, slik den også kommer til uttrykk i Bibelen. Jeg ønsket å frigjøre mennesker fra den seksuelle skylden og skammen Kirken har påført dem. Dessuten var det – og er det fremdeles – viktig å problematisere Kirkens ensidige samlivs- og seksualetikk.

Ekstra deprimerende er det å registrere at Kirken fremdeles diskuterer om det er synd eller ikke å ha sex før ekteskapet. Og at prester flere steder i landet fremdeles blir spurt om samlivsspørsmål ved ansettelse.

Seksualitet er naturlig og vakkert

Kirkens syndsbegrep fører dessverre til at mange mennesker også i dag føler skam over sin egen seksualitet. De får dermed ødelagt sine seksuelle opplevelser. Så lenge sex blir forbundet med synd, tabu, skittent og skam, blir seksualiteten noe som stenges inne – i stedet for å bli sett på som noe av det mest naturlige og vakre ved det å være menneske.

Skal Kirken lykkes med å snu nedgangen og det negative omdømmet, har jeg liten tro på at flere politiske utspill fra biskopene er svaret.

Einar Gelius holder gudstjeneste i Lom Stavkirke i 2016.

Jeg tror heller ikke Kirkens dogmer og læresetninger vil komme lengslene til dagens mennesker i møte. Dessuten skaper Kirkens språk og kommunikasjon om synd, skyld og skam bare mer avstand mellom kirke og folk.

På Vålerenga lærte jeg strofen «med himmel`n sjøl til tak». Det er en flott visjon for en åpen og raus kirke med vilje til teologisk nytenkning og evne til å lytte til menneskers søken etter mening og livsmot i sitt liv. Kirken har mye å lære av sin Mester: For Jesus snudde skammen og skylden til livsmot og håp for de menneskene han møtte.