Debatt

Masterutdanninger vil ikke løse barnevernstjenestens problemer

  • Heidi Svendsen Tessand
    Heidi Svendsen Tessand
    Psykologspesialist/prosjektleder Stillasbyggerne, Ahus
Min erfaring etter 13 år på «gølvet» i tjenester for barn og unge er at barnevernet først trenger hjelp til å puste, skriver Heidi Svendsen Tessand.

Ikke bygg et slott på en sviktende grunnmur.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt tilsvar til mitt innlegg spør Ragnhild Bjørknes og Stine Lehmann om jeg mener at kunnskap om koordinering er tilstrekkelig innhold i en masterutdanning.

Forfatterne vil at barnevernet skal ha høyest mulig kompetanse. Min erfaring etter 13 år på «gølvet» i tjenester for barn og unge er at barnevernet først trenger hjelp til å puste.

En barnevernstjeneste har hatt 19 ledere på 18 år. En annen har 30 prosent sykmeldte. En tredje enormt gjennomtrekk.

Mandatet er altfor stort. Det fremstår som om ansatte skal være både pedagoger, jurister, analytikere og psykologer.

Heidi Svendsen Tessand

Politi og terapeut

De skal undersøke familien, ofte veilede og evaluere om veiledningen har effekt. De kan oppleves både som politi og terapeut. De skal forberede saker til retten. De skal håndtere foreldre med store problemer, snakke med barna, innhente omfattende informasjon, veie opplysninger opp mot hverandre og ha metaperspektiv på egen rolle.

De skal følge opp fosterhjem og institusjoner. Alt dette med lav lønn, ugunstig arbeidstid og med ledere som står i en skvis mellom trange budsjetter og personalansvar. Barn faller mellom stoler fordi barnevernstjenesten går seg vill i oppgaver og roller.

Timingen er feil

Masterutdanning kan være riktig, men timingen er feil. Mål om avansert kunnskap er urealistisk i møte med et knestående barnevern. Først må vi se om de nye grunnutdanningene er bedre enn de forrige og sørge for bedre rammevilkår.

Barnevernsbarn trenger ikke først og fremst folk med den høyeste utdanningen. De trenger varme. Og de trenger opplagte ansatte med solid grunnutdanning inkludert praksiserfaring, ferdighetstrening og kunnskap om koordinering av alle hjelpere rundt familier med omfattende hjelpebehov.

Les også

  1. Tessand: Skadeskutt barn søker skreddersydd hjelp

  2. Bjørknes og Lehmann: Trenger barnevernet en mastergrad i koordinering?

Les mer om

  1. Barnevernet
  2. Familie