Debatt

Jo, Høyre har satt beredskap på agendaen

  • Monica Mæland
    Justis- og beredskapsminister (H)
  • Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke enige i at Høyre har sviktet.

Å sikre seg mot alt er umulig. Derfor fortsetter det viktige arbeidet med å styrke norsk beredskap.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyre har sviktet når det gjelder beredskap og samhandling, mener leder av venstresidetenketanken Agenda, Trygve Svensson, i en kronikk i Aftenposten.

Om man skal kritisere, bør man først ha oversikt over fakta.

Ressursene finner hverandre

Etter den vellykkede håndteringen av den tragiske Gjerdrum-ulykken uttalte professor Cathrine Filstad ved Politihøgskolen og Høyskolen Kristiania: «Etter 22. juli gikk mye av kritikken på at ressursene ikke fant hverandre, men det gjorde de på Gjerdrum.»

Vi så en lignende innsats da Viking Sky havarerte utenfor Hustadvika: Et komplekst og utfordrende redningsarbeid ble raskt igangsatt på skipet, samtidig som et mottaksapparat ble mobilisert inne på land.

Hvorfor tok ikke Svensson disse hendelsene med i sin evaluering?

Kontinuerlig arbeid

Beredskapssystemet er forberedt på store, tverrsektorielle hendelser. Det er det gjennom systematisk læring fra øvelser og hendelser, gjennom system for sentral krisehåndtering og ved å ha verktøy – som rammeverket med de 14 kritiske samfunnsfunksjonene.

Vi vet så godt at utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer kan få store samfunnskonsekvenser. Regjeringen etablerte derfor allerede i 2019 Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser. Der koordinerer de viktigste beslutningstagerne på direktorats- og etatsnivå innsatsen sin ved biologiske hendelser.

Les også

WHO-rapport i 2019: Et dødelig influensavirus kan på bare 36 timer spre seg globalt og drepe 80 millioner mennesker.

Regjeringen jobber også kontinuerlig med å ha oversikt over konsekvenser av koronatiltakene. Det gjør vi gjennom vurderinger fra alle departementer og hyppige rapporteringer fra de hovedansvarlige departementene om vår evne til å opprettholde kontinuitet i de kritiske samfunnsfunksjonene.

Aldri hatt bedre beredskap

Med Høyre i regjering har vi fått den sterkeste politidekningen i moderne tid. Ingen annen etat i sentralforvaltningen har hatt høyere bemanningsvekst. Det er nå over 3600 flere ansatte i politiet, 2500 av dem med politiutdanning.

Politireformen, etableringen av tre nye politihelikoptre, et nasjonalt beredskapssenter hvor beredskapstroppen, helikoptertjenesten og annet innsatspersonell trener sammen, sterkere operasjonssentraler og egne nettpatruljer og forebyggende enheter i alle landets politidistrikter gjør at politiberedskapen aldri har vært bedre enn den er i dag. Det er vi trygge på.

Vi faser også inn 16 nye SAR Queen-redningshelikoptre som vil redde flere liv langs kysten og i fjellet. Og etter sommerferien skal spaden settes i jorden for den nye fagutdanningen på brannskolen i Tjeldsund, hvor 160 brannfolk skal utdannes hvert år.

Vi har styrt landet gjennom en koronapandemi hvor vi så langt har lavere dødstall, mindre smitte og en sterkere økonomi enn de fleste andre land i verden. Koronakommisjonen konkluderte med at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god. Vi skal nå bruke rapporten til å lære, slik at vi kan forberede oss bedre for fremtidige kriser.

Nye trusler og hendelser vil komme. Å sikre seg mot alt er umulig. Derfor fortsetter det viktige arbeidet med å styrke norsk beredskap.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Samfunnssikkerhet
  2. Beredskap
  3. Koronakommisjonen