Debatt

Uforståelig sporskifte fra regjeringen i pandemihåndteringen

 • Bjørn Iversen
  Bjørn Iversen
  Reinsvoll
Gjennom hele pandemien har strategien vært at enkeltindividet skal slippe å være den som vurderer egen situasjon, skriver debattanten. Nå har regjeringen åpnet for frivillig bruk av Janssen-vaksinen.

Det regjeringen nå gjør, er å gå bort fra en håndtering som er begrunnet med konsekvensene for liv og helse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er blant dem som mener at helsemyndighetene og regjeringen har hatt en god hånd med pandemihåndteringen. Beslutningene har hele tiden vært tatt under stor usikkerhet, men ut fra en føre var-holdning. Det har bidratt til at situasjonen i Norge har vært bedre enn i sammenlignbare land.

Derfor stiller jeg meg helt uforstående til regjeringens beslutning om å tillate Janssen-vaksinen for frivillig bruk, stikk i strid med anbefalingen fra Folkehelseinstituttet og flertallet i regjeringens eget utvalg. Enda mer oppsiktsvekkende er den begrunnelsen Helse- og omsorgsdepartementet gir. Der heter det at det er enkeltindividet som er best i stand til å vurdere sin egen situasjon.

Kollektivt ansvar

Gjennom hele pandemien har strategien vært at enkeltindividet skal slippe å være den som vurderer egen situasjon. Strategien har vært at bekjempelsen må være et kollektivt ansvar der borgerne gjennom forskrifter og anbefalinger følger de tilrådinger som gis. Det er dette som er innholdet i den mye omtalte koronadugnaden.

Det er lett å tenke seg at mange borgere hadde hatt avvikende holdninger til tiltakene dersom hovedprinsippet var at hver enkelt skulle være best i stand til å vurdere sin egen situasjon. Men i spørsmål om bruk av Janssen-vaksinen er dette nå plutselig det bærende prinsipp.

Det regjeringen nå gjør, er å gå bort fra en håndtering som er begrunnet med konsekvensene for liv og helse, og heller vektlegge andre hensyn knyttet til den enkeltes ønsker og behov. Jeg mener at dette er et helt urimelig ansvar å legge på den enkelte, og at det i tillegg bidrar til å skape stor usikkerhet i befolkningen.

Tungtveiende grunner

I Aftenposten 19. mai blir det gjengitt hele 11 tungtveiende grunner som FHI har vektlagt i sin vurdering. Det er ubegripelig at regjeringen velger å overse disse. Er årsaken at regjeringen selv er blitt rammet av koronatretthet, og at den har behov for å slenge ut et bein til utålmodige velgere? Hvis mange nok velger å glefse etter benet, tilsier de helsefaglige vurderingene at konsekvensene kan bli dramatiske for enkeltpersoner og ødeleggende for tilliten til myndighetenes håndtering. Men det er ikke for sent å snu.

Les også

 1. Ville du tatt Astra Zeneca- eller Janssen-vaksinen frivillig?

 2. Ekspertutvalg vil droppe Astra Zeneca- og Janssen-vaksinen og flytte de unge frem i vaksinekøen

 3. To vaksiner granskes for alvorlige bivirkninger. Hva er likt og ulikt mellom Astra Zeneca og Janssen?

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Vaksine
 3. Helse- og omsorgsdepartementet
 4. Folkehelseinstituttet