Debatt

Kunnskapsløs e-helse er dyrt og farlig

 • Frode Strisland
  Seniorforsker, leder for SINTEFs konsernsatsing på helse og velferd
 • Mette Røhne
  Senior prosjektleder, SINTEF

Legevaktene er blant helsevirksomhetene som skal kobles til Akson. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Akson skal gi kommunene en felles journalløsning. Kan vi stole på at endringene blir til ditt og helsevesenets beste?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helsevesenet kastes inn i norgeshistoriens største digitaliseringsprosjekt til 22 milliarder kroner – uten samtidig å evaluere konsekvensene. Det er som å lage koronavaksine uten en plan for utvikling og testing.

Gigantprosjektet Akson skal gi kommunene en felles journalløsning. Men det skal også gi et nytt samhandlingssystem som endrer helsetjenestens organisering og medisinsk behandling. Kan vi stole på at endringene blir til ditt og helsevesenets beste?

Omstridt blant forskere

Ved innføring av nye legemidler eller nytt medisinsk utstyr stilles strenge krav til vitenskapelig dokumentasjon. Et uavhengig organ må kunne si at nyvinningene er sikre og effektive.

Kontrasten er stor til innføring av IKT i helse- og omsorgstjenestene. I såkalt e-helse stilles ikke tilsvarende krav, selv om slike systemer også endrer den medisinske behandlingen.

I Midt-Norge bygger Helseplattformen AS en regional løsning til tre milliarder kroner. En pilot for Akson. Den bør det hentes læringspunkter fra. Men hverken systemeiere eller nasjonale helsemyndigheter har satt av midler til uavhengig evaluering og forskning.

Riksrevisjonen vil nå granske prosessen og den utstrakte bruken av innleide konsulenter. Helseplattformen og Akson er omstridte i mange forskningsmiljøer. Disse er det dessverre ikke lyttet til.

Trenger systematisk utvikling

Nye løsninger gir økt kvalitet, sikkerhet og effektivitet når helsetjenesten og forskere jobber sammen. Vi i Sintef har erfaring:

 • En digital samhandlingsløsning har sikret at de sykeste prioriteres. Ressursutnyttelsen ved Oslos kommunale akutte døgnenhet har økt.
 • Takket være et nytt planleggingsverktøy bruker hjemmetjenesten i Horten mindre ressurser. Brukerne får langt færre ansatte å forholde seg til.
 • Vi har realisert GPS-basert sporingsteknologi for personer med demens – et felt der en løsning vil være livsfarlig om den ikke er god nok.

Systematisk utprøving og ekstern etterprøving sikret at disse løsningene kunne innlemmes sikkert og effektivt. Mange tilsvarende løsninger skal utvikles i Akson.

Systematisk utvikling må starte nå. Ingen kan beskrive løsningene på forhånd. Til det er virkeligheten for kompleks.

Les også

Undersøkelse: Halvparten av helsepersonell vet lite eller ingenting om Akson

Kan bli farlig

Hva vil skje når sykehusleger, fastleger, hjemmesykepleiere og fysioterapeuter skal bruke samme journal? Vil de klare å samarbeide til helsetjenestens og pasientens beste? Det er poenget med Akson. Hva skjer hvis misforståelser oppstår? Hvis ansvarsforhold er uklare?

Nye løsninger kan bli farlige for pasientene, uhensiktsmessige for brukerne og uten de ønskede gevinstene i helsetjenestene. Derfor trengs forskning på e-helse.

Norge trenger e-helseløsninger som gjør pasientbehandlingen bedre og helsevesenet mer effektivt. Men løsningene påvirker behandling, kvalitet og effektivitet. Derfor må de ikke utvikles og innføres uten krav til uavhengig evaluering.

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. Akson
 3. E-helse
 4. Sikkerhet
 5. Sintef

Kommune-Norges nye journalsystem

 1. NORGE
  Publisert:

  Undersøkelse: Bare 10 prosent av helsepersonell er sikre på at Akson er rett for deres kommune

 2. NORGE
  Publisert:

  Tidligere e-helsedirektør: Reagerte på hvor stort handlingsrom PwC-partner fikk i Direktoratet for e-helse

 3. NORGE
  Publisert:

  Christine Bergland slutter som e-helsedirektør

 4. NORGE
  Publisert:

  Helsedepartementet om PwC-konsulenter: Er en del av Direktoratet for e-helse

 5. NORGE
  Publisert:

  Staten vil bruke 11 milliarder kroner på et nytt journalsystem. Et av Europas fattigste land fikk det til for en nitusendel.