Jeg baserer meg på vitenskapsfolk, ikke mørke rom!

Ja, jeg fornekter den nye klimaguden IPCC, det regjeringsoppnevnte byråkratipanel som ikke utfører noe selvstendig forskning, skriver Carl I. Hagen, her avbildet i 2019.

Et svar fra Carl I. Hagen (Frp) til Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sin kommentarspalte etter Frps landsmøte skriver politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim om meg som klimaskeptiker blant annet: «Han vil ikke legge kvalitetssikret forskning til grunn. I stedet tror han på det han måtte finne i mørke kroker på internett.»

Jeg mener at klimaendringer alltid har skjedd, men at menneskeskapte utslipp av den livgivende gassen CO₂ ikke har merkbar betydning. Jeg baserer meg også på synspunkter fra norske vitenskapsfolk.

Klimarealistenes Vitenskapelige Råd består av en rekke fagpersoner.

Deler mine synspunkter

I et omfattende prosesskrift til Høyesterett i sak nr. 20–051052 SIV-HRET skriver det vitenskapelige råd blant annet: «Nærmere tusen vitenskapsfolk, herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, og den verdensledende atmosfærefysiker Richard Lindzen, har undertegnet et opprop om at det ikke finnes en klimakrise. Påstanden om at det er enighet om dette, er derfor usann.»

Navnet på de nærmere tusen vitenskapsfolk foreligger sammen med hele oppropet.

I tillegg kommer at det er en rekke (over 20) tenketanker/nettsteder som deler mine synspunkter. Blant disse er Global Warming Policy Foundation, som utgir Global Warming Policy Forum. Det er stiftet av og har hatt som styreleder i mange år Lord Lawson, som var Margaret Thatchers finansminister.

I tillegg nettstedet Not a lot of people know that, som Paul Homewood redigerer. Daglig plukker han fra hverandre alle de merkverdige artikler som kommer fra late journalister i MSM (main stream media), som Aftenposten.

Klimaguden IPCC

Ordet «klimafornekter» sier egentlig sitt. Ja, jeg fornekter den nye klimaguden IPCC, det regjeringsoppnevnte byråkratipanel som ikke utfører noe selvstendig forskning. De bruker en datamaskinmodell som har tatt feil i rundt 40 år.

Klimareligionen, med Al Gore og Gretha Thunberg som de fremste profeter, er altfor mange blitt lurt trill rundt til å bli tilhenger av. Derfor vil jeg heller ikke kaste bort milliarder av kroner av skattebetalernes penger årlig på symboltiltak.

Bjørn Samset, som i Aftenposten presenteres som forsker i Cicero, knuses på faktafeil i prosesskrivet fra Klimarealistenes Vitenskapelige Råd nevnt over. Aftenposten fortier det. Vår gud IPCC må beskyttes mot blasfemi, er Aftenpostens mantra! Bare trist!