Debatt

Fem fredsprisvinnere: Norge har en moralsk klimaforpliktelse

 • Shirin Ebadi
 • Tawakkol Karman
 • Mairead Maguire
 • Rigoberta Menchú Tum
 • Jody Williams
Shirin Ebadi (t.v.) er en av de fem nobelprisvinnerne som har undertegnet en miljøappell til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Her med daværende utenriksminister Støre i 2010.

Vi ber om et modigere klimalederskap fra Norge, skriver fem nobelprisvinnere til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den globale klimakrisen er en av de mest akutte utfordringene menneskeheten står overfor. De mest sårbare i verden må ta støyten for de ødeleggende konsekvensene av vår risikofylte avhengighet av olje, kull og gass hver dag: fra oversvømmelser og branner til tørke, sult, konflikter og mennesker som drives på flukt.

Tawakkol Karman fra Jemen, fredsprisvinner i 2011.

Tiden er inne for modigere lederskap på klima. Vi er blitt oppmuntret av at støtten til Parisavtalen er urokkelig, til tross for at president Trump på klanderverdig vis har trukket seg. Men det alvorlige misforholdet mellom hvor vi er og hva som trengs for en tryggere klimafremtid, er fremdeles urovekkende.

Selv om vi ser ut til å ha en felles oppfatning av at det må bli en slutt på den fossile energiens tidsalder, later ingen av de større produsentene til å være beredt på å begynne på overgangen i den skala og med det alvor som vitenskapen legger til grunn.

Vi trenger handling fra Norge

Jody Williams fra USA, vinner av Nobels fredspris i 1997.

Det må endring til. Vi trenger handling mer enn noensinne, og vi trenger det fra land som er dypt involvert og som har ressurser til å handle. Vi trenger det fra Norge.

Som mottagere av Nobels fredspris har vi en spesiell tilknytning til Norge. Alfred Nobel følte sterkt at nordmenn representerte en forståelse av fred, rettskaffenhet og rettferdighet som på en helt unik måte kvalifiserte dem til å avgjøre hvem som skulle få denne prisen. Det er disse verdiene vi appellerer til nå.

Rettskaffenhet og rettferdighet, nå som vi er stilt overfor klimakrisen, krever at nasjoner som Norge beviser at det er mulig å gjøre slutt på en økonomi basert på fossil energi. Nyere analyser bekrefter at det ikke er rom i vår felles atmosfære for ytterligere utvinning av olje, kull og gass.

Likevel fortsetter Norge å planlegge ny produksjon, med foreslåtte utvidelser som innebærer 150 prosent mer klimagassutslipp enn det som allerede slippes ut gjennom eksisterende prosjekter.

Rigoberta Menchú Tum, fra Guatemala, vinner av Nobels fredspris i 1992.

Skap global presedens!

Vi ber dere som statsministerkandidater innstendig om å kjempe for en visjon for Norge som omhandler mer enn olje og gass og frem imot en fremtid som våre barn og barnebarn kan være stolte av. Vi oppfordrer den valgte norske regjering til å:

 • Føre an ved ikke å utstede flere lisenser eller tillatelser til nye olje- og gassutvinningsprosjekter eller til tilhørende infrastruktur til transport.
 • Skape global presedens ved å bli første olje- og gassprodusent som tilkjennegir en målsetting om å gjennomføre en kontrollert nedbygging av eksisterende produksjon i henhold til klimatrygge grenser, med en rettmessig og rettferdig overgang som ivaretar arbeidere, fellesskap og økonomi.
 • Investere noen milliarder av Norges oljefond i trygg, ren og fornybar energi fra det 21. århundre og ta steget vekk fra fossil energi.
 • Permanent beskytte de sårbare arktiske havområdene i Barentshavet, og også havområdene utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja, mot utvinning av fossil energi.

Norge kan bli en leder

Landet står ved en korsvei, og vi mener på det sterkeste at det er et akutt ansvar og en moralsk forpliktelse for rike produsenter av fossil energi å forme veien videre.

Mairead Maguire fra Nord-Irland, vinner av Nobels fredspris i 1976.

Verden beveger seg allerede fortere enn man kunne forvente mot trygg, ren og fornybar energi. Dette er energikilder som kan og må være løsningen på spørsmålet om tilgang på og etterspørsel etter energi. Ny produksjon av fossil energi er en farlig distraksjon som bare gjør at man ignorerer hvor mye det haster med et klimaskifte, samtidig som den fortsetter å forsterke de tragiske følgene som ressursutvinning og klimaendringer fører med seg.

Det er lett å gjemme seg bak land som slipper ut mer, produserer mer eller er notoriske sinker, men riktig er det ikke. Lederskap i inneværende århundre vil bli definert av dem som reorganiserer seg innenfor ren energi og som slutter å tjene på å holde klimakrisen gående. Vi tror Norge kan bli en slik leder.

Shirin Ebadi, vinner av Nobels fredspris (2003), Iran
Tawakkol Karman, vinner av Nobels fredspris (2011), Jemen
Mairead Maguire, vinner av Nobels fredspris (1976), Nord-Irland
Rigoberta Menchú Tum, vinner av Nobels fredspris (1992), Guatemala
Jody Williams, vinner av Nobels fredspris (1997), USA
Nobel Women’s Initiative

Les mer om

 1. Kloden vår - Klimaskolen
 2. Klima
 3. Energi
 4. Norge
 5. Jonas Gahr Støre
 6. Erna Solberg
 7. Parisavtalen