Kunsten å bryte ned likestillingsapparatet midt i en valgkamp | Vibeke Blaker Strand

Solveig Horne må svare for hvordan kompetansen i likestillings- og diskrimineringsarbeidet bevares når den nye nemnda flyttes til Bergen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I 2006 ble det etablert et felles håndhevingsapparat på likestillings- og diskrimineringsfeltet: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I løpet av 11 år er det bygget opp faglig sterke miljøer både hos LDO og i tilknytning til nemnda. Særlig er miljøet hos LDO, der det er 65 ansatte, en drivende kraft.

Solberg-regjeringen fikk i juni – etter intens tautrekking – flertall i Stortinget for en stor reform på diskrimineringsfeltet. Blant annet endres arbeidsfordelingen mellom LDO og nemnda. En ny nemnd vil få mer å gjøre, mens mandatet til LDO snevres inn. For de ansatte er konsekvensen at 12 -18 årsverk skal omdisponeres fra LDO til en ny nemnd. I tillegg berøres de fem ansatte i sekretariatet til dagens nemnd.

Jeg opplever stor uro i fagmiljøene.
Les også

Karrièrekvinner og koneemner | Hadia Tajik

Flytter til Bergen

Regjeringen har besluttet å splitte lokaliseringen av de to organene. Mens LDO fortsatt skal være i Oslo, skal den nye nemnda flyttes til Bergen. Flytting innebærer en fare for at verdifull kompetanse går tapt. Slik er det alltid i offentlige flytteprosesser.

Måten denne prosessen drives frem på av likestillingsminister Solveig Horne og hennes departement Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), er imidlertid kritikkverdig.

Det skyldes særlig to ting: selvpåført tidsnød og manglende etterlevelse av Stortingets uttrykte vilje.

Reformen skal tre i kraft 1. januar 2018. Regjeringen har besluttet at også nemndas flytting til Bergen skal skje samtidig, kun fire måneder fra nå. Dette har gjort at BLD har iverksatt en heseblesende prosess som skiller seg vesentlig fra andre offentlige flytteprosesser. Konsekvensene er allerede synlige. Jeg opplever stor uro i fagmiljøene. Det har gått en sommer, og miljøene er allerede i ferd med å brytes ned.

Det er reell fare for at den nye nemnda i Bergen vil måtte bygges opp helt fra grunnen.

Kompetansetap

Flyttingen var tema da reformen ble vedtatt. I et vedtak ba Stortinget «regjeringen utrede hva opprettingen og eventuell flytting av ny nemnd vil kreve av ressurser, forutsatt at både nemnd og ombud skal ivaretas som sterke faglige miljø, og dernest styrke ombudets budsjett for 2018 i henhold til beregningene.» Det ble her uttrykt bekymring over flyttingens konsekvenser og bedt om en utredning. Jeg søkte om innsyn i relevante sakspapirer hos BLD. Det jeg fikk se, viser at fremdriftsplanen er den samme. Noe utredningsarbeid ser ikke ut til å ha blitt påbegynt. Stortingets vedtak har dermed ikke påvirket departementets prosess.

Jeg ber Horne svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan skal Stortingets vedtak følges opp?
  • Hvilke planer legges for å sikre at både LDO og nemnda ivaretas som sterke faglige miljøer?
  • Hvordan sikre at kompetanse som er bygget opp ikke går tapt?

I en tid der hele regelverket er reformert, blir det ekstra viktig at personer som allerede har faglig kompetanse på feltet, blir med på å bygge opp en ny håndhevingsstruktur.

Usikkerhet, kompetanseflukt og fragmentering gagner kun dem som ser svekkelse av diskriminerings- og likestillingsapparat som en fordel.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter