Debatt

Drapstallene i Sverige har ikke gått til værs, så sant du ikke ønsker det. | Atle Fretheim

  • Atle Fretheim, professor II, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Hvis man er ute etter et bestemt resultat, kan man forsøke å manipulere resultatet i ønsket retning ved å variere startpunktet, skriver Atle Fretheim.

Så enkelt er det å fremskaffe bevis på at det går i feil retning i nabolandet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange bekymrer seg over samfunnsutviklingen i Sverige («svenske tilstander»), ikke minst vår egen innvandrings- og integreringsminister. Omfanget av vold, og at «folk blir skutt og drept på åpen gate» gir grunn til engstelse.

Som forskeren Tino Sanandaji påpekte på Facebook i fjor, var det en dramatisk økning fra 68 drap i 2012 til 112 drap i 2015. Denne uken har integreringsministeren besøkt Sverige for å lære av deres erfaringer, og hadde møteavtaler med blant annet Sanandaji og representanter for svensk politi.

Utbredelsen av vold og kriminalitet kan være vanskelig å måle, men for antall drap foreligger det gode tall fra Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som de fleste stoler på.


Misvisende

Hvis vi lurer på om hyppigheten av drap er økende, må vi studere utviklingen over tid. Den første grafen viser antall drap pr. år fra 2002 til 2016. Tallene svinger en del, og vi ser med en gang at det å sammenligne 2012 og 2015 blir misvisende ettersom det var spesielt få drap i 2012 og spesielt mange i 2015.

Viser grafen at antall drap øker? Svaret avhenger nok litt av øyet som ser, men den verdinøytrale trendlinjen bekrefter at det er en svakt stigende tendens.

Det som mangler i denne fremstillingen, er å ta høyde for at befolkningen i Sverige har vokst. Den andre grafen viser antall drap pr. 100 000 svensker. Heller ikke her er det et klart mønster, men trendlinjen viser en svak nedgang.


Valg av tidsperiode kan ha avgjørende betydning for resultatene. Startpunktet bør derfor begrunnes og være bestemt på forhånd, før grafen lages. Jeg valgte 2002–2016 på forhånd fordi disse tallene var lett tilgjengelige fra BRÅ.

Et alternativ kunne vært å se på tiårsperioden fra 2007 til 2016, rett og slett fordi 10 er et rundt tall. I begge tilfeller får jeg en nedadgående tendens.


Kan manipulere resultatet

Hvis man er ute etter et bestemt resultat, kan man forsøke å manipulere resultatet i ønsket retning ved å variere startpunktet. Jeg fant raskt ut at trendlinjen vipper motsatt vei og peker oppover hvis jeg velger startpunkt i 2008 eller senere. Så enkelt er det å fremskaffe bevis på at det går i feil retning i nabolandet, hvis det er det man ønsker å vise.


De offisielle drapstallene for 2017 forventes utpå vårparten. Tall som presenteres før den tid, for eksempel antall anmeldelser, er ikke helt til å stole på, så vi gjør lurt i å vente med å debattere status for inneværende år.

Les mer om

  1. Innvandring
  2. Krim
  3. Sverige