Jo, varslingsreglene misbrukes | Lars E. Skotvedt

Det er alvorlig at varslingsinstituttet kommer i miskreditt, skriver Lars E. Skotvedt.

Varslingsreglene misbrukes. Varlingsinstituttet kommer i miskreditt. Dette må lovgiver løse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Advokatene Kokkvold og Foyn påpeker nylig at reglene om varsling misbrukes. De nevner flere eksempler der varsling brukes som avledningsmanøver, til og med som pressmiddel.

Vi har erfart det samme, men også misbruk i andre sammenhenger. Ett eksempel er en arbeidstager som ikke fikk det karrièreopprykket vedkommende mente seg fortjent til. Umiddelbart ble det varslet om påståtte kritikkverdige forhold. Anklagene ble etter en lang og kostbar undersøkelse avvist.

Lars E. Skotvedt.

Det er alvorlig at varslingsinstituttet kommer i miskreditt. Varsling er viktig for å avdekke samfunnsskadelig virksomhet.

Advokatens ansvar

I mange av misbrukssakene er varsling anbefalt av advokat. Særlig innen arbeidsretten har advokater et særskilt og viktig ansvar, nemlig å realitetsorientere sin klient. I alle arbeidsforhold utsettes arbeidstagere for endringer, belastninger, utfordringer og krav. Det må man tåle. Den subjektive opplevelsen om at man er krenket eller forbigått, er ofte ikke slik det objektivt er. Her må advokater veilede sine klienter. Dessverre kan det motsatte skje, at advokater av taktiske grunner heller nører opp under en gal forståelse.

Dette har uheldige konsekvenser. Mange arbeidsgivere har varslingssystemer hvor terskelen for å iverksette undersøkelser er lav. Prosessene blir ofte kostbare og langvarige. I verste fall kan dette forsinke høyst nødvendige endringsprosesser i organisasjoner.

Ved misbruk vil undersøkelsen konkludere med at intet kritikkverdig har skjedd. Verden skal gå videre, men hva da med varsleren, som fortsatt skal arbeide i samme arbeidsmiljø? Seriøse arbeidsgivere vil påse at vedkommende ikke utsettes for gjengjeldelser, men hvordan vil den ansatte selv ha det? Dette er rådgivningen i for liten grad preget av.

Hva er et varsel?

Varslingsinstituttet må forsvares og styrkes. I lovarbeidet bør man derfor også innarbeide mekanismer som hindrer misbruk. En klarere definisjon på hva et varsel er og hva som ikke er det bør på plass. Tydeligere mekanismer som gjør det lettere å avvise varsler som preges av misbruk bør implementeres. I dag er varslerens eneste forpliktelse å varsle på en «forsvarlig måte». Det er til liten hjelp. Det er ikke noe problem å varsle på en måte som er forsvarlig etter loven.

Advokat Utne Kierulf påpeker 8. juni at varsling kun gjelder ved «kritikkverdige forhold», med andre ord at arbeidsgiver kan avvise uberettigede varsler. I praksis fungerer det ofte ikke slik. Varsler beskriver nesten alltid situasjonen som kritikkverdig. Misbruket blir derfor ofte ikke avslørt før undersøkelsen er ferdig, og skaden kan da ha skjedd. Det er likevel riktig at arbeidsgivere er for tilbakeholde med å avvise varsler. Terskelen for å iverksette omfattende granskninger er ofte satt for lavt. Mye penger, tid og ressurser settes inn unødvendig. Det er ingen tjent med.

Les også: