Debatt

Det skal være trygt å føde i Norge | Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Alle landets kommuner bør ha en jordmortjeneste. Derfor foreslår vi nå lovfeste dette i en høring om kompetansekrav som skal stilles til kommunene, skriver helse - og omsorgsminister Bent Høie.

Å oppleve et nytt liv komme til verden, er blant de største opplevelsene vi mennesker kan ha. I mange land medfører den store opplevelsen også en stor risiko for mor og barn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Slik er det heldigvis ikke i Norge. Aftenposten slår fast i sin leder at tilbudet til fødende i Norge er blant de beste i verden. Det er riktig. Slik skal det fortsatt være.

Les også

Jordmortjenestene må styrkes

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Planlegge bemanning

Den siste tiden har avisen skrevet om jordmødre som er bekymret for bemanningen på fødeavdelingene om sommeren. Det er krevende å avvikle sommerferie på samme tid som antall fødsler topper seg. Helseforetakene må planlegge bemanningen om sommeren slik at kvinner ikke må ligge alene i den aktive fasen av fødselen. Planleggingen av en forsvarlig ferieavvikling må skje der fødslene finner sted, ikke i et departement i Oslo.

Det er viktig med en felles forståelse av hva som er utfordringene, og hvordan vi skal møte dem. Nettopp derfor ba jeg for et halvt år tilbake Helsedirektorat om å ta et møte med jordmødrenes organisasjoner for å få deres syn på bemanningen på fødeinstitusjonene våre. På møtet informerte foreningene om at de skulle kartlegge og dokumentere de faktiske forholdene på de ulike arbeidsplassene. Det er viktig. Jeg kommer til å diskutere spørsmålet om bemanning med helseregionene i oppfølgingsmøtene jeg har med dem i august.

Lovfesting av jordmortjeneste

Vi trenger gode jordmortjenester både på sykehusene, i kommunene og på veien mellom dem. I 2010 fikk helseforetakene ansvar for følgetjenesten for gravide med lang vei til fødeinstitusjoner. Antallet transportfødsler har som en følge av dette gått ned. I 2010 hadde vi 193 fødsler under transport til sykehuset. I 2015 hadde vi 102. Det viser at det er blitt tryggere å føde i Norge.

Det er viktig med god oppfølging av mor og barn i lokalsamfunnet, både før og etter fødselen. I kommunene er jordmødrene en del av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Regjeringen har satset tilsammen 767,7 mill. kroner på denne tjenesten de siste tre årene. Vi ser at det gir resultater i form av en økning i årsverk.

Vi mener at alle landets kommuner bør ha en jordmortjeneste. Derfor foreslår vi nå lovfeste dette i en høring om kompetansekrav som skal stilles til kommunene.

Barnehageopptak én gang i året

De mange fødslene i samme måned som de fleste av oss tar ferie, gjør det krevende for sykehusene å planlegge og prioritere. Aftenposten skriver i sin leder at det ikke kan forsvares å ha en helårsbemanning som er tilpasset høysesongen i juli. Det er jeg enig i. En av årsakene til at mange får barn i juli, er trolig ordningen med bare ett barnehageopptak i året. Når vi nå utvider retten til barnehageplass etter fylte ett år utvides til også å gjelde barn født i september og oktober, kan det på sikt føre til færre fødsler midt på sommeren.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om fødsler i Norge:

Les også

  1. - Vi klager på at fødselen ikke blir så hyggelig som vi hadde tenkt

  2. Det skjer noe med gravide om dagen: etter fødselen skal magene flates ut så raskt som mulig

Les mer om

  1. Kvinner