Meninger

- For sent til behandling

  • Anne Hafstad

ILLUSTRASJONSFOTO: GORM KALLESTAD

Ann Færden, psykiater og nestleder i Norsk psykiatrisk forening, tror holdningene til psykisk syke må endres.

— For det første kommer mennesker ofte for sent til behandling. De første tegnene kommer ofte tidlig, men fanges ikke opp. Tidlig behandling vil kunne hindre at mange blir kronisk syke, sier hun.

Tilbud mangler.

— For det annet må vi tenke annerledes når mennesker er kommet på trygd, sier hun. Færden ser ofte at psykisk syke som lever på trygd, lett blir isolert og ikke får noe tilbud fra behandlingsapparatet, akkurat slik Mette Bjørsland opplever.

Ledig arbeidskapasitet.

— Det er for lite fokus på gode rehabiliteringstiltak. Vi må bli flinkere til å inkludere dem som rammes. Mange vil ha en viss arbeidskapasitet som ikke utnyttes, sier Færden. I dag er det svært vanskelig å komme tilbake til jobb, helt eller delvis, hvis man først har fått uføretrygd. Men Færden mener ulike prosjekter viser at det er mulig. - Mange ønsker seg en jobb, men den må tilpasses deres kapasitet. Vi må gi rom for dårlige dager eller perioder. De færreste ønsker bare å være hjemme og helt utenfor samfunnet. Det blir man bare trist av, sier Færden.

Les også

  1. Er du i risikogruppen?