Meninger

Til dere menn som våkner opp en helgemorgen i en ukjent seng med en fremmed | Fries og Myhre

  • Innleggsforfatterne Er Begge Advokater Ved Advokatfirmaet Staff As
Det kan ikke være slik at å ha sex i fylla med en like full og aktiv partner kan sette deg i en situasjon hvor du blir anklaget eller domfelt som voldtektsforbryter, skriver Unni Fries og Elisabeth Myhre.

Er du et offer eller en gjerningsmann?

Innledningsvis vil vi presisere at i det følgende snakker vi ikke om voldtekter ved bruk av makt eller vold. Vi snakker heller ikke om voldtekter hvor offeret rent faktisk er ute av stand til å motsette seg seksuell omgang. Dette er alvorlige overgrep og bør straffeforfølges.

Vi snakker kun om de tilfeller hvor to voksne personer har seksuell omgang mens de begge er veldig beruset – og begge fremstår som våkne, aktive og deltagende.

Våkner med en fremmes ved din side

Se for deg følgende scenario: Du våkner opp med en fremmed ved din side. En fremmed du har hatt sex med. Du ser bort på den fremmede og innser raskt at dette ville ikke skjedd hvis vurderingsevnen hadde vært i behold denne natten. I tillegg var du så full at du egentlig ikke klarte å få satt stopp for begivenhetene.

For nyktert vurdert ønsket du jo egentlig ikke sex med denne personen. Selve aktiviteten kan du fortelle lite om fordi du ikke husker så mye av det. Noen glimt har du. De etterlater ingen tvil, alkoholen har denne natten hatt sin effekt og sin pris.

Kjenn etter om du føler deg krenket

Til deg som våkner opp denne morgenen vil vi gi følgende råd: Kjenn etter om du føler deg krenket.

Hvorfor sier vi dette? Ved flere anledninger de siste årene har det nettopp skisserte scenarioet vært utgangspunktet for siktedes forklaring i voldtektssak. Du er ikke siktet fordi du har benyttet tvang eller trusler. Heller ikke fordi den fremmede sov eller var bevisstløs e.l.

Du er siktet, og blir kanskje senere tiltalt, fordi den fremmede sier at hun var så beruset at hun ikke klarte å gi uttrykk for at hun egentlig ikke ønsket den seksuelle omgangen dere hadde.

For deg er dette helt urimelig. Den fremmede hadde jo øynene åpne, beveget seg, var aktivt deltagende og lydbildet tilsa en positiv holdning til de pågående aktivitetene.

En blodprøve viser raskt at promillen var usjarmerende høy hos dere begge. Denne promillen, som hver av dere selv bærer ansvar for, får to vidt ulike konsekvenser for dere.

Promillen er «beviset»

For den fremmede er promillen «beviset» for at hun var i en hjelpeløs tilstand denne natten.

For deg som er siktet betyr det at din faktiske oppfatning av begivenhetene ikke er avgjørende. Din høye promille vil dessverre utstyre deg med lav troverdighet under den kommende etterforskningen og eventuelle rettssaken. I tillegg skal du etter loven i ditt møte med politi og domstol behandles som om du var edru:

Hva ville du i edru tilstand ha forstått om forfatningen til den fremmede denne natten?

Konsekvensene er katastrofale

Dessverre ser vi eksempler på at etterforskeren, påtalejuristen og også dommeren mener at du, bedømt som «edru», faktisk forsto at den fremmede var ute av stand til å motsette seg den seksuelle handlingen. Dette skal du ha forstått på tross av den fremmedes aktive deltagelse, åpne øyne og positive ytringer. Enda oftere ser vi eksempler på at disse mener at du, bedømt som «edru,» i alle fall kan klandres for ikke å ha forstått at kvinnen var hjelpeløs. Konsekvensen for deg er katastrofal. Du kan dømmes for voldtekt og vil normalt bli dømt til å sone en lengre fengselsstraff.

Det paradoksale i disse tilfellene er at den fremmede egentlig har gjort det samme mot deg som du har gjort mot denne.

Hvorfor er det da slik at samfunnet ved påtalemyndigheten og domstolen kan anklage og dømme deg som gjerningsperson?

Hvem er det som i disse tilfellene bestemmer og definerer hvem som er offer og hvem som er gjerningsmann?

Hvorfor blir mannen automatisk tildelt rollen som den aktive og utøvende part, mens kvinnen tildeles rollen som den hjelpeløse?

Vegrer man seg for å tiltro kvinner å kunne ta ansvar for egne valg foretatt med alkoholpåvirket dømmekraft? Menn straffes jo for de samme valgene. Dette reflekterer et syn på både kvinner og menn som vi har liten sans for.

Voldtektsbegrepet tolkes for vidt

Vi tillater oss å mene at voldtektsbegrepet i akkurat disse sakene tolkes for vidt. Det kan ikke være slik at å ha sex i fylla med en like full og aktiv partner kan sette deg i en situasjon hvor du blir anklaget eller domfelt som voldtektsforbryter. Det er dessverre flere eksempler på at dette skjer i dag. Det er uheldig, fordi det er viktig at respekten for voldtektsbestemmelsen ikke uthules.

Det er vår påstand at dagens uheldige praksis først vil bli synlig hvis flere menn påtar seg rollen som offer.

Så derfor oppfordrer vi dere menn til å kjenne etter dagen derpå: Var dette egentlig greit? Er dere blitt krenket? Er dere blitt utnyttet? Ønsket dere egentlig sex? Vår anbefaling er at dere kjenner godt etter. Ifølge norsk straffelov kan dere ha blitt voldtatt.

Er dere offer, vil dere ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige og kanskje også en oppreisning på opp til 150.000 kroner. Så hvorfor fortsette å godta rollen som gjerningsmann?

Fortsett debatten med Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer å lese om voldtekt, ofre og gjerningspersoner – med motsatt kjønn enn det «vante»:

Les også

  1. «Hei, jeg er en mann, og jeg er blitt sovevoldtatt»

  2. «Mitt helvete begynte den dagen jeg ble voldtatt av mamma»

  3. «Klarer politiet å håndtere voldtekt og overgrep mot gutter og menn?»

  4. «Menn som utsettes for seksuelle overgrep risikerer bøter og latterliggjøring»

Les mer om

  1. Jus
  2. Overgrep
  3. Voldtekt