En ekspert – en sexarbeider som har medvirket i porno – formulerte seg meget klart om «barnepornografi» | Per Egil Hegge

Jeg er usikker på hvor fornøyd rikets øverste dommere, altså Høyesterett, er med at institusjonen kan kritiseres av oss som er lavere plassert på samfunnets rangstige, skriver Per Egil Hegge.

Høyesterett kommer nok etter.

Jeg er usikker på hvor fornøyd rikets øverste dommere, altså Høyesterett, er med at institusjonen kan kritiseres av oss som er lavere plassert på samfunnets rangstige.

At virkeligheten er slik, og at det hverken er klanderverdig eller straffbart å øve kritikk, borger Grunnloven for. Det er utvilsomt en flertallsoppfatning at det bør fortsette på den måten.

Bruken av ordet «barnepornografi» kritiseres...

Domstolen fikk gjennomgå i et debattinnlegg i Aftenposten 18. desember. En politioverbetjent og en seniorrådgiver i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen og Lisa Øyen Fjøsna, kritiserte Høyesterett for at den bagatelliserer og «tilslører virkeligheten» ved konsekvent å bruke begrepet «barnepornografi».

Det er tale om kriminelle overgrep mot barn, og «bildene og videoene har ingenting med pornografi å gjøre», skrev de.

Et søk på nettet gir 35.000 treff på ordet, så det er liten grunn til å bestride at det er i bruk. Det er også brukt i Odelstingsproposisjon nr. 45 (2002-2003), men der med henvisning til det som da var gjeldende rett.

Barnepornografi defineres der som «kjønnslige skildringer i rørlige og urørlige bilder hvor det gjøres bruk av barn, noen som må regnes som barn eller noen som er fremstilt som barn».

...Men Høyesterett kommer nok etter

Men hensikten med lovforslaget var å skille ut barn fra den gjeldende pornografibestemmelsen i straffelovens paragraf 204. Og, skriver de to debattantene: «Av forarbeidene fremkommer det et klart ønske om å komme begrepet ‘barnepornografi’ til livs.»

En tilsvarende debatt ble ført i USA for noen år siden. I den meldte det seg en ekspert, nemlig en sexarbeider som også hadde medvirket i pornografiske filmer. Hun formulerte seg meget klart:

«Hva voksne mennesker foretar seg ut fra eget valg, er deres egen sak. Utnyttelse av barn i seksuelle sammenhenger er noe helt annet; det er overgrep og lovbrudd.»

Høyesterett kommer nok etter. Det tar bare litt tid.

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene - følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter