Meninger

I et fornyet regjeringskvartal

  • Kjell Magne Bondevik
    Kjell Magne Bondevik
    Tidligere statsminister (KrF)
Deichmanske bibliotek bør inngå i et nytt regjeringskvartal, skriver Kjell Magne Bondevik.

Høyblokken bør i fremtiden kunne inngå i en løsning for et større regjeringskvartal, hvor også Møllergata 19 og bygget til Deichmanske bibliotek kan inngå.

10082009154032.jpg

Rivning eller bevaring av Høyblokken er et sentralt spørsmål i diskusjonen om hva som bør skje med Regjeringskvartalet. Men det dreier seg om noe mer: Hvordan utforme hele dette området som ble så ramponert 22. juli i fjor? Hva med å inkludere de "monumentale" bygningene til nåværende Deichmanske bibliotek og Møllergata 19 i en helhetsløsning?

Bred debatt

Det er bra at Regjeringen inviterer til bred debatt om Regjeringskvartalet. Som "bruker" i flere år av så vel Y-blokken (som kirke— og undervisningsminister) og av Høyblokken (som statssekretær og statsminister), tillater jeg meg noen synspunkter.

Det er mange hensyn som skal vektlegges: Funksjonalitet, sikkerhet, kostnader, praktiske og tekniske forhold, arkitektonisk utforming og hensyn til ansatte.

Men noen hovedspørsmål avtegner seg:

For å ta Høyblokken først: Dersom det er teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig, bør den bli stående. Det er ulike syn på hvor vakkert dette bygget er. Men det er ingen tvil om at det representerer en byggestil fra en tidsepoke, og den har i mange år vært et landemerke i hovedstaden. Dessuten bør det telle med at terroristen ikke bør lykkes i å ødelegge dette senteret for norske politiske institusjoner.

Riving

Men bevaring og gjenoppbygging av Høyblokken trenger ikke bety at Regjeringskvartalet for øvrig blir seende slik ut som det gjorde før 22. juli. Det ramponerte R-4-bygget og S-blokken har ikke samme bevaringsverdi. Jeg forstår det slik at disse bygningene er så ødelagte at det beste er å rive dem og bygge nytt.

Dette åpner for at Regjeringskvartalet kan utformes til en bedre helhet enn det har vært. En arkitektkonkurranse kan sikkert fremkalle spennende løsninger.

Det bør være et mål å samle alle departementer i dette området, det vil si at Utenriks-, Miljøvern- og Forsvarsdepartementet også flyttes inn i området. Det vil kreve oppkjøp av flere omkringliggende bygg. Hvorvidt dette vil være praktisk mulig, kan bare videre utredninger gi svar på.

Den løsning som blir valgt må ta hensyn til at Regjeringskvartalet ikke må fremstå som en avstengt betongørken, men tvert imot ha grønne lunger og områder hvor folk kan ferdes.

Monumentale bygninger

Til slutt: Hvorfor ikke vurdere om den monumentale bygningen som i dag huser Deichmanske bibliotek, som jo skal flytte ut, kan bli et fremtidig Statsministerens kontor? Bygget ligger i området og har en flott fasade. Innvendig må sikkert alt fornyes for å tjene et slikt formål. Men det er verdt en utredning.

Likeså mener jeg at det bør utredes en alternativ bruk av Møllergata 19, som ligger i samme område, og som har en fin fasade (mot Youngstorget). Kan dette være et alternativ for Statsministerens kontor? Eller for Utenriksdepartementet, men da i kombinasjon med et nytt og større bygg på tomten for den nåværende S-blokken (som ligger rett bak Møllergata 19) og tilstøtende arealer?