Meninger

Norsk antisemittisme er en seiglivet realitet

 • Leder

HVER ÅTTENDE NORDMANN har sterke fordommer mot jøder. Det er konklusjonen i rapporten Antisemittisme i Norge? som Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter la frem tirsdag. I rene tall dreier det seg om 12,5 prosent av befolkningen, eller i overkant av 600 000 mennesker.

Forskerne plasserer Norge på linje med land hvor antisemittismen er relativt liten, som Storbritannia, Nederland, Danmark og Sverige. Samtidig viser undersøkelsen at det er en illusjon å tro at jødehat er et fenomen som praktisk talt ikke eksisterer i det moderne Norge.

RAPPORTEN AVSLØRER at 19 prosent sier seg enige i påstanden om at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Dette er en variant av en eldgammel konspirasjonsteori om at jøder innenfor økonomi, politikk, kulturliv og medier trekker i trådene for å manipulere den globale utviklingen til sin fordel.

Hele 26 prosent, altså hver fjerde som er spurt, mener at jøder betrakter seg som bedre enn andre. Det viser seg også at 12 prosent mener jødene selv må ta skylden for at de er blitt forfulgt. Det er flere enn i Tyskland (10 prosent) og Sverige (2 prosent).

Urovekkende er det også at 38 prosent sidestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes folkemord på jødene under Annen verdenskrig. Politiske synspunkter, alminnelig begrepsforvirring og sviktende historiekunnskaper flyter sammen i en svært lite velsmakende grøt.

DET LEVER BARE 1500 JØDER i Norge. Antallet er så beskjedent at mange nordmenn går gjennom livet uten å ha noen personlig eller yrkesmessig kontakt med jøder. Likevel gir forholdsvis mange uttrykk for sterke meninger om den lille minoriteten. Paradokset ser ut til å bekrefte at det finnes et nedarvet sett av holdninger som kan kalles frem i en gitt situasjon.

Rapportens svar er å styrke undervisningen i jødisk kultur og historie og legge til rette for at unge mennesker kommer i kontakt med jødiske miljøer. Dette er i alle fall en god begynnelse. Vi støtter også forslaget om at politiet må begynne å registrere kriminalitet som rammer jøder fordi de er jøder.

BEHOVET FOR MER KUNNSKAP er tydelig. Vi vet for eksempel en god del om jødehatets røtter og historiske utvikling. På den annen side vet vi altfor lite om de jødefiendtlige holdninger som finnes i den etter hvert tallrike muslimske befolkningen i Norge. Dette er en ny utfordring som må tas alvorlig. Vi skulle gjerne ha ønsket at antisemittismen hørte historien til, men det norske samfunnet må forholde seg til at den lever og stadig finner nye former.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Lord Laks

 2. MENINGER

  Det beste av det neste

 3. MENINGER

  Kan gnister bli flammer?

 4. MENINGER

  Drømmen om livet

 5. MENINGER

  En uskjønn etterlysning

 6. MENINGER

  EU sett med norske øyne