Kommentar: Sett fra et bedragerifaglig ståsted, må Nordea-svindelen sies å være særdeles vellykket.

For den antatte hovedmannen (40), vel å merke.

Store deler av utbyttet på nærmere 90 millioner kroner havnet i lommene til norskpakistaneren som lever herrens glade dager i Dubai – uten at norsk politi ser ut til å være i nærheten av ham.

40-åringen skal boltre seg i luksus. Kostbare leiligheter. Luksusbiler. Gedigne fester. Damer og sprit. Alt ifølge den 46 år gamle kvinnen som nå sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett. Hun er tiltalt for grovt heleri av 52 millioner norske kroner.

Søkkrik enke

Nordea-bedrageriet fant sted i noen sommerdager i 2010. Ved hjelp av en utro tjener i banken tømte banden sparekontoen til en søkkrik enke. 52 millioner ble gjennom tre transaksjoner sporenstreks overført til den heleritiltalte kvinnens konti i Dubai og tatt ut i kontanter. Ytterligere 25 millioner ble overført fra enkens konto i Nordea, men millionene ble stanset på veien til Dubai. Svindelen var avslørt.

Totalt forsvant det 89,2 millioner blanke norske kroner fra enkens konto.

Politiet mener at 40-åringen administrerte bedrageriet fra Dubai. Gjennomføringen i Oslo ble utført av det man på fagspråket kaller fotsoldater; folk som blir leid inn for å gjøre en jobb mot god betaling.

Høsten 2011 ble fem av de innleide folkene dømt til fengsel for sin medvirkning. 40-åringen med pakistansk statsborgerskap oppholdt seg trygt i Dubai.

Fra bank til bank

Den 46 år gamle kvinnen forteller i Oslo tingrett at hun dro fra bank til bank i Dubai og tok ut det ene store summen etter den andre. Det ble ufattelig mange sedler, stuet ned i vesker og kofferter. Ifølge tiltalte kjørte 40-åringen henne rundt i finansstrøket, men bare i to tilfeller var han selv med inn i bankens lokaler.

Den antatte hovedmannen benekter dette. Han har ingen befatning med svindelen, hevder han.

Nekter straffskyld

Slik 46-åringen forklarer seg, er det neppe tvil om at hun stilte sine egne konti til disposisjon for overføringene fra Nordea, og at hun tok ut over 50 millioner i kontanter.

Spørsmålet som tingretten må ta stilling til, er om hun har utvist subjektiv skyld – forsto hun at pengene var utbytte fra straffbare handlinger? I så fall har hun etter påtalemyndighetens mening handlet med det juristene kaller sannsynlighetsforsett og kan straffes.

Selv hevder tiltalte at hun ikke i sin villeste fantasi kunne tro at 40-åringen sto bak noe straffbart. Hun trodde fullt og fast på hans forklaring om at pengene skulle brukes til eiendomsinvesteringer, og i Dubai er det helt vanlig å betale eiendommer kontant.

Hun nekter derfor straffskyld for grovt heleri.