Å regne med fremtiden

  • Bård Harstad
Hvor mye skal vi i dag være villige til å ofre for den fremtidige gevinsten en bro medfører? spør Bård Harstad.

Hvor mye skal fremtiden telle ved offentlige prosjekter? Ny retningslinjer lages nå.

Privatpersoner så vel som myndigheter må stadig ta beslutninger som berører fremtiden. Kanskje må infrastruktur betales i dag for jernbaner en vil ha glede av lenge. Andre ganger vil vi høste av natur og ressurser selv om miljøkonsekvensen kan bli langvarig. Hvordan skal dagens kostnader og gevinster veies mot dem som kommer langt frem i tid?

Spørsmålet er komplisert og filosofisk, og svaret er langt ifra opplagt. Men i praksis - i såkalte nytte - kostnadsanalyser - bruker man en kalkulasjonsrente som nedjusterer eller «diskonterer» gevinster og kostnader som kommer langt frem i tid.

Les hele saken med abonnement