Overgripers domstol

Pressens Faglige Utvalg, her samlet i møte, er etablert, finansiert og drevet av pressen, påpeker artikkelforfatteren.

Når rettssystemet ikke virker, er Pressens Faglige Utvalg eneste klageinstans for dem som rammes av pressens maktmisbruk.

PFU er etablert, finansiert og drevet av pressen, som også utnevner samtlige jurymedlemmer. Flertallet er fra pressen. Pressen ser seg tjent med en klageordning den har full kontroll over.Det er ikke uventet at Aftenpostens sjefredaktør og PFU-leder Hilde Haugsgjerd i sin avis 22. februar avviser all min PFU-kritikk. Hun påstår at ingen som vil klage til PFU, trenger eksperthjelp. Det er det samme som å si at vi ikke trenger forsvarer og aktor i en rettssak, og at det holder med en jury utpekt av overgripersiden.

Noen PFU-saker er enkle, andre omfattende og komplekse. Måneders arbeid kan være nødvendig for å lage en godt fundert klage. Målet er ikke bare å vinne i PFU, men også å få oppreisning.

Les hele saken med abonnement