På tide med en ny boligpolitikk

Har man bare en helt vanlig lønn, er det stadig større risiko for å bli overlatt til bolighaiene som herjer i utleiemarkedet.

I NORGE kan man tjene en halv million kroner i året, men likevel ikke ha råd til å kjøpe sin egen bolig. Slik A-magasinet har dokumentert denne helgen, er det å eie sin egen bolig på vei til å bli en uoppnåelig drøm for mange. Har man bare en helt vanlig lønn, er det stadig større risiko for å bli overlatt til bolighaiene som herjer i utleiemarkedet.

NÅ ETTERLYSER fagfolk et mer profesjonelt leiemarked. Det er et ønske vi stiller oss bak. Dagens studentboliger dekker bare 16 prosent av markedet. Kommunale utleieboliger er en mangelvare. Og i motsetning til hva mange vil tenke, er de aller dyreste og dårligste utleieboligene å finne på det private markedet. Kommunale utleieboliger er mangelvare, men generelt bedre.

ORGANISERINGEN av det norske boligmarkedet forutsetter at flest mulig salter ned sine verdier i boligen. Man sitter bokstavelig talt på sin egen formue, og vedlikeholder og øker den etter egen evne og interesse.

Det finnes mye godt å si om en slik organisering. Det er trygt og forutsigbart. Nordmenn flest bor slik. Og fordi mange innvandrere tar etter denne modellen, har Norge sluppet unna den virkelig store boligsegregeringen vi kan se i andre land.

BLANT ULEMPENE ser vi at boligen blir ikke bare et hjem, men også et objekt for spekulering. Folk flest setter seg i livslang gjeld for å få sin første bolig. Det bygges knapt boliger med enkel standard og overkommelig pris. Det relativt ferske kravet om egenkapital når man søker lån, er nødvendig. Men det skyver altså enda flere ut i leiemarkedet.

Det er på tide med en ny boligpolitikk. Presset på boligmarkedet i de største byene vil bare øke. Da forskere fra FAFO undersøkte leiemarkedet i Oslo, så de at innvandrere var overrepresentert i de dårligste boligene. Noen av disse boligene var rett og slett helseskadelige. Det er en situasjon vi ikke kan være bekjent av. Vi bør også merke oss at forskerne er klare på at boligforhold og integrering er to sider av samme sak.

VISJONEN OM at flest mulig bør eie sin egen bolig, har lenge vært en sovepute, og hindret skiftende regjeringer i å ta ansvar for at det også skal finnes et profesjonelt leiemarked. Det er ingenting mindreverdig ved å leie, og det finnes andre mål i livet enn å kjøpe seg en enebolig.

I løpet av året skal Regjeringen legge frem en boligmelding. Der forventer vi å se hvordan de syv år gamle løftene om en storstilt satsing på ikke-kommersielle boliger skal oppfylles. Meldingen bør også gi klare føringer for kommunenes ansvar, slik at tilrettelegging for bygging av nye boliger i de største byene snart holder tritt med befolkningsutviklingen. Det vil være med på å roe ned markedet.