Vis meg ett vers fra Koranen som sier at frafalne muslimer skal drepes. Dusør: 50.000 kroner | Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot

Grunnen til misforståelsen om straff for frafall beror på at man har forvekslet høyforræderi med frafall, skriver artikkelforfatter.

Mahammad Rah sier det er stor enighet om dødsstraff for frafall i islam. Men han klarer ikke å henvise til ett vers fra Koranen som støtter dette.

Mahammad Rah fremsetter i Aftenposten 26. oktober flere påstander om islam og Koranen som krever et svar.

Rah kan fortelle at det er stor enighet blant de lærde om at det er dødsstraff for frafall i islam.

Men han klarer ikke å henvise til noen vers fra Koranen som støtter dette synet.

Dusør på 50 000 kroner

Jeg vil igjen oppfordre muslimske ekstremister og islamkritikere (at disse to nesten alltid har den same tolkningen burde vekke interesse) til å komme med et vers fra Koranen som sier at frafalne muslimer skal trakasseres eller straffes med døden.

Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot.

Dusøren er fortsatt på 50 000 kroner. Når det gjelder spørsmålet om straff for frafall islam, kan vi lese i Koranen: «Sannelig de som tror, og så blir vantro, og deretter tror, og så blir vantro og vokser i vantroen. Allah vil ikke tilgi dem og ikke lede dem på den rette vei» (sure 4:138).

Hvis man skulle fulgt Rah sin tolkning, vil man drepes hvis man blir vantro. Hvordan skal man da rekke å bli troende igjen, slik Koranen sier?

Koranen har ingen steder gitt mennesker myndighet til å straffe noen for frafall.

Tre muslimske kvinner skriver:

Man forveksler frafall med forræderi

Grunnen til misforståelsen om straff for frafall beror på at man har forvekslet høyforræderi med frafall.

Grunnen til misforståelsen om straff for frafall beror på at man har forvekslet høyforræderi med frafall.

En viktig autoritet innenfor Hanafi-lovskolen, en av de fire lovskolene i sunniislam, sier:

«Henrettelsen av en frafallen er kun tillatt når det er ment for å hindre den frafalne fra å fortsette sin aggresjon; det er ikke tillatt bare på grunn av at han vender tilbake til vantroen» (Fatehal Kadeer, Vol. IV s. 389).

Altså hvis man, i krigstid, hopper av og blir med fienden i deres aggresjon, er det straff.

Det er strenge straffer for høyforræderi i de fleste land.

Men når det gjelder troen, er Koranen klar på at det ikke er noen tvang i religionen, hverken før eller etter at man var muslim.


Vil du lese mer om debatten om de frafalne muslimene i Norge? Her har vi plukket ut tre gode saker.

Her kan du lese den første saken i serien:

Muslimske «Umm Ibrahim» (20) reagerer på saken over:

Frafalne Mahammad Rah svarer «Umm Ibrahim» (20).

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.