Klimakampene

Partilederdebatten fikk høyest temperatur da det ble snakk om klimapolitikk og samarbeidsklima.

Mye står på spill for samtlige partier foran et av de mest spennende valg i moderne norsk historie.

De rødgrønne kan bryte mønsteret fra de to siste valgene da de sittende regjeringer led smertelige nederlag. Opposisjonen har en like stor mulighet til å vinne, men har vanskelig for å forklare hva seieren skal brukes til.

Det bildet er ikke forandret etter partilederdebatten. At Erna Solberg ramset opp hva Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre kan bli enige om, kompenserte ikke for at Siv Jensen tviholdt på at Frp må være med i en regjering og Lars Sponheim var like konsekvent på at Frp må holdes utenfor.

Fordi Venstre har slitt på meningsmålingene, var mye spenning knyttet til Sponheims opptreden. Hans beskrivelse av politisk avgrunn mellom eget parti og Frp i klimaspørsmål, menneskesyn og økonomisk politikk står til troende. Men det samme gjør Siv Jensens krav om at et stort parti som Frp må ha innflytelse på politikken. Sannheten er imidlertid at disse kravene ikke lar seg forene. Ingen av de to partiene er villig til å hefte for den andres politikk på en forpliktende måte.

Kulturkløft. Det som ikke kom fullt så tydelig frem, er at dette langt på vei også er tilfelle med Høyre og Frp. En dyptgående kulturforskjell næret av årelang mistillit på grensen til politisk hat mellom Frps partibygger Carl I. Hagen og en rekke ledende Høyre-politikere med Kåre Willoch i spissen, kan bare repareres gjennom langsiktig gjensidig tillitsbygging der tilnærming i politiske standpunkter bare er en del av prosessen. Erna Solberg har forsøkt, men prosjektet har vært dødfødt.

De borgerlige har ikke hatt noen felles strategi for å ofre hjertesaker på fellesskapets alter, slik de rødgrønne klarte for fire år siden.Nå er det for sent.

I partilederdebatten snakket alle varmt om betydningen av å få ned helsekøene, og de hadde mannjevning med de rødgrønne om de mest forpliktende løftene om en bedre eldreomsorg.

Men det ble for smått for de andre da Siv Jensen flere ganger fremhevet avskaffelse av bompenger på veiene som en av fanesakene.

De rødgrønne. På regjeringssiden ble sekvensen om oljeutbygging utenfor Lofoten og Vesterålen den mest interessante. Sterkt presset av dalende meningsmålinger forsikret Kristin Halvorsen i ordelag som nærmet seg ultimatum, at det ikke blir noen virksomhet i dette sårbare området hvis de rødgrønne vinner valget. Hun ble ikke motsagt av statsministeren. Han nøyde seg med å holde fast på at mer kunnskap skal hentes inn før beslutning kan tas.

Så lenge Ap konsekvent holder fast på at partiets eneste plan er å vinne valget sammen med SV og Senterpartiet, kan han ikke være offensiv i denne saken. SV er nå et så svakt punkt i kjeden at partiets velgere må føle seg trygge på at de vinner den del av klimakampen som foregår i Nordland og Troms.