Meninger

Lytt til oss

 • Kari Lise Svaleng

Indiske surrogater: Klinikken og hjemlandet må ta hovedansvaret, mener Surrogatiforeningen som bistår foreldre med råd. Ajit Solanki, Ap

Surrogatiforeningen har alltid ment at India er et problematisk land. Men vi har gjort situasjonen bedre for kvinnene.

I forrige uke slapp Aftenposten nyheten om at en surrogatmor hadde mistet livet etter å ha båret frem to barn for et norskt par. Det ene barnet døde også ved fødsel.

TV2 fulgte opp ved å intervjue den syke enkemannen, som fortalte hvordan pengene skulle redde han, penger som aldri kom. Iallfall ikke så mye som de var forespeilet.

Tragisk

Surrogatiforeningen har alltid hevdet at India har mye å jobbe med når det gjelder surrogati. Det er for usikkert for kvinnene, de får ikke delta i egen prosess, mange er analfabeter, mange skjønner ikke hva IVF er, kvinnesynet er problematisk osv. Vi vet ikke om det var graviditeten som tok livet av denne kvinnen, men vi vet alle sammen at en graviditet innebærer en liten risiko. Selv i India er risikoen liten, kanskje spesielt i forbindelse med surrogati. Paradoksalt nok vil mange kanskje si.

Surrogatiforeningen synes dette er en svært tragisk sak for alle de involverte. Vi kan bare forestille oss hvordan det må være for de som sitter igjen i India, men også det norske paret må ha det vanskelig. Vi ønsker jo kun det beste for de kvinnene og deres familier som velger å føde barn for oss, og vi må påpeke at det som regel går bra. Men vi har aldri noen garantier.

Les også

Om surrogati og straff

Ansvar

Å benytte seg av surrogati innebærer et enormt ansvar for foreldrene. Men samtidig er det et enda større ansvar klinikker og byråer tar på seg. For hvem har egentlig ansvaret for at surrogaten ikke skal lide overlast? Vi mener at hovedansvaret må alltid surrogatens hjemland og klinikken ta. Det er landet som lager lover og forskrifter, klinikkene godkjenner surrogaten, det er de som følger henne opp, det er de som skal ta alle tester og undersøke om denne kvinnen kan gjennomføre et svangerskap på aller tryggeste måte.

Kan ikke stoppes

Men når det så skjer et dødsfall, så skriker både politikere og andre opp om hvor groteskt surrogati er, hvor grusomme vi foreldre er, hvor egosentriske vi er – og ikke minst hvor synd det er i våre barn. Surrogati er kommet for å bli. Så lenge Norge nekter å gi råd, nekter å backe opp foreldre til å stille krav, nekter å forholde seg til realiteten, så vil surrogati fortsette slik det gjør i dag. Vi har sett hva forbud og straffeforfølging driver mennesker til i andre europeiske land.

Straff og forbud vil ikke stoppe surrogati – det vil bare gjøre den usynlig. Det er ikke en god løsning for noen.

Les også

Surrogati er menneskeavl satt i system

Øke presset

Det vi tvert imot kan gjøre er å gjøre det lovlig her i landet, eller i det minste øke presset på klinikker i India. For vi har mange historier som handler om respekt, kjærlighet, glede over å gi noe, glede over det barnet man ønsker seg så inderlig og glede over at noen faktisk ønsker å hjelpe oss med det.

Surrogatiforeningen vil påpeke at vi helt siden vår spede begynnelse har bedt nordmenn om å være varsomme i sine surroagtprosesser, spesielt i land med mye fattigdom og hvor kvinners rettigheter er svake. Vi har bedt våre medlemmer om å stille krav og om å gjøre sitt til at prosessen skal bli trygg og god for alle parter. Mange har fulgt vår oppfordring og gjort det bedre for surrogaten.

Lytt til oss

Les også

En varslet død

Surrogati innebærer mange etiske spørsmål. Vi vil gjerne være med å diskutere de. Vi vil gjerne være med på å finne løsninger, men vi er ikke menneskehandlere, vi er ikke lovbrytere, vi er ikke grusomme mennesker. Slik debatten er nå må vi hele tiden forsvare oss, og da finner vi ikke løsninger sammen. For aller først må politikerne våge å lytte til oss, våge å møte oss, våge å diskutere med oss – ikke bare snakke om oss.

Innlegget har vært publisert på surrogati.no.

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Når noen spør hvem som er pappaen til Sverre, svarer vi «begge»

 2. POLITIKK

  To partier vurderer å si ja til surrogati i Norge

 3. NORGE

  Ida måtte til Canada for å få barn ved surrogati. Nå vil Venstre åpne for å hjelpe kvinner som ikke kan bli gravide.

 4. DEBATT

  Hensynet til de ufrivillige barnløse taler for. Kvinners selvbestemmelse og velferd taler for. Tillat surrogati!

 5. POLITIKK

  Annenhver uke kommer en ny baby til Norge etter surrogati i USA

 6. POLITIKK

  Krever forbud mot surrogati-reiser til utlandet