Meninger

Et skadelig forbud

Et forbud mot omskjæring kan medføre store vanskeligheter, nasjonalt som internasjonalt.

 • Øystein Sørensen Professor I Historie
 • Harald Hauge Sokneprest
 • Forfatter
 • Bjørn Are Davidsen Sivilingeniør
 • Journalist
 • John Færseth, forfatter
 • Ken Jackson Tidligere Leder For Rødt Østfold
 • Øyvind Strømmen Journalist
 • Kjetil Hope Slavist
 • Audhild Skoglund Folklorist
 • Bård Larsen Historiker
 • Jesper Aagaard Petersen Førsteamanuensis Ntnu

Vi er hverken jøder eller muslimer, og kjemper ikke for retten til å omskjære våre egne barn. Likevel er vi sterkt imot forslaget til Humanetisk Forbund, Senterpartiet og Barneombudet om forbud mot omskjæring av mindreårige gutter.

Vi har ingen problemer med å se de etiske utfordringene i at barn merkes for livet på grunn av foreldrenes tro, og anerkjenner retten til å kritisere enhver religiøs praksis – også denne.

Et slikt forbud kan i praksis anses å erklære jødedommen som uønsket i Norge, og vil også kunne bli benyttet som argument av jøde— og muslimhatere.

Like fullt anser vi det som høyst problematisk og som etisk tvilsomt å ville forby et grunnleggende ritual i jødisk tro. Et slikt forbud kan i praksis anses å erklære jødedommen som uønsket i Norge, og vil også kunne bli benyttet som argument av jøde- og muslimhatere.

Det ville skade Norges internasjonale anseelse betraktelig, men verre er det at det ville føre til større utenforskap for religiøse minoriteter i det norske samfunnet.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Drømmen om livet

 2. MENINGER

  Det beste av det neste

 3. MENINGER

  Lord Laks

 4. MENINGER

  Kan gnister bli flammer?

 5. MENINGER

  En uskjønn etterlysning

 6. MENINGER

  EU sett med norske øyne