Meninger

Internrevisjonen: Snus i vei!

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist

Bent Høies innstramming overfor snus viser at han ikke vil ta konsekvensen av at snus er mye mindre helsefarlig enn røyketobakk, skriver Jan Arild Snoen. Foto: Ruud, Vidar

Vi lar oss viljeløst manipulere av tobakksindustrien. Godt å ha en Høyre-statsråd til å beskytte oss mot oss selv.

JOU__H8A5602.JPG

Mandag varslet helseminister Bent Høie at han vil foreslå standardisering av sigarettpakker, slik at logoen forsvinner og helseadvarselen blir enda større. Det samme skal gjelde for snus, som ikke har store helseadvarsler i dag, og som visstnok har alt for innbydende innpakning. Dermed får vi enda en, riktignok beskjeden, omdreining i myndighetenes kamp mot tobakk, et ledd i øvrighetas «nullvisjon for våre liv», der ingen får ta noen som helst risiko og alle er medlem av Turistforeningen og Sats.

Tvilsom effekt

Det er tvilsomt om tiltakene vil ha noen effekt. Alle har fått med seg dagens helseadvarsel på sigarettpakkene, og det er lenge siden noen bestred at røyking er helsefarlig.

Effekten av å øke størrelsen og inkludere bilde er trolig beskjeden, utover den gleden det øyensynlig gir noen å minne røykere om hva slags helvete som venter dem. I Australia, det eneste landet med standardisert forpakning, er forbruket omtrent uendret siden loven ble innført for drøye to år siden.

Høies innstramning overfor snus viser at han ikke vil ta konsekvensen av at snus er mye mindre helsefarlig enn røyketobakk. Som Kristian Gundersen skrev i Aftenpostens Uviten-spalte 22. januar er bevisene for skadevirkninger svake. Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg viser i sitt tilsvar 3. februar til studier som viser økt risiko for flere kreftformer, men dette gjelder primært tobakksprodukter som ikke brukes i Skandinavia.

Folkehelsas advarsler om en epidemisk økning i snusbruken viste seg også å være sterkt overdrevne.

Mindre farlig enn røyk

Uansett er det ingen tvil om at snus er langt mindre farlig enn røyk. Det betyr at dersom bare en liten del av snusbruken erstatter røyk, så forbedres folkehelsen. Karl Erik Lund i Sirus sier at deres forskning nettopp peker mot at snusingen kommer istedenfor røyk.

Men å oppmuntre en slik overgang ville jo være et brudd med ideen om å opprette himmelrike på jord – et tobakksfritt samfunn. Eller som Høie sier det: «Tobakk er et produkt det ikke finnes noen fornuftige argumenter for å bruke.» De som måtte ha andre preferanser, må behandles som umyndige. Snuserne bør huske det når de skal stemme.

Elektroniske sigaretter er et annet alternativ til tobakk. Forskningen, blant annet oppsummert av Lund ved Sirus, viser at helseskadene er beskjedne. Vi har også indikasjoner, sist oppsummert av det autoritative Cochrane-samarbeidet i desember, på at det finnes en substitusjonseffekt – altså at e-sigaretter fører til en nedgang i tobakksrøyking. SVs Snorre Valen har derfor tatt til orde for å tillate kommersielt salg av e-sigaretter, og Høie sa i desember 2013 at han skulle vurdere det. Siden da har ingenting skjedd, bortsett fra at vi har fått vite at hans departement ville innlemme e-sigaretter i røykeloven.

Jukset med fremstillingen av forskningen

Det dessverre slik at vi ikke rent sjelden får servert feilinformasjon fra et helsebyråkrati som går langt ut over sin legitime rolle i å informere oss om helsefarer, og isteden skal oppdra oss til å leve våre liv i deres bilde. Derfor bør ikke Høie sluke rådene derfra rått:

Flere departementer har systematisk overvurdert røykingens kostnader for det offentlige ved å ekskludere relevante faktorer i regnestykket, som lavere pensjonskostnader.

Kampanjen som Høie og Helsedirektoratet har satt i gang mot salt i maten mangler faglig grunnlag. De aller fleste av oss får i oss akkurat passe, og flere nyere forskningsarbeider tilsier at myndighetenes mål for vårt saltinntak vil øke helserisikoen, ikke redusere den.

En ekspertgruppe oppnevnt av Helsedirektoratet har tidligere jukset med fremstillingen av den relevante forskningen for feilaktig å underbygge at selv et lite alkoholinntak hos gravide er skadelig for fosteret.

Folkehelsas Camilla Stoltenberg har påstått at alkoholforbruket i Norge er rekordhøyt, og fått hele pressen med på å spre dette feilaktige budskapet. Faktum er at det registrerte forbruket i Norge har gått betydelig ned siden toppen i 2008, og at det er svært usannsynlig at samlet forbruk har økt.

Men en ting kan vi ta med ro når vi har en helseminister fra Høyre: Det kommer ikke store stygge etiketter med bilder av skrumplever på Bordeaux-flasken. Og tax-free-kvoten er økt. Som jeg har skrevet i denne spalten tidligere – Høyres frihet er for ofte en frihet for streitingene. Og selv Turistforeningens medlemmer tar seg et glass vin eller to.

Mer fra Internrevisjonen:

 1. Les også

  «Det er bare få år siden Ap selv argumenterte mot fagbevegelsen på samme måte som det Høyre og Frp gjør i dag»

 2. Les også

  «Arbeiderpartiet har aldri egentlig trengt ytringsfriheten»

 3. Les også

  Glem maset fra pensjonspusherne

 4. Les også

  «Høyre burde være et parti for dem som søker å forbedre sine kår, ikke bare for dem som allerede har det bra»

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsker: – Helsegevinsten er enorm ved å gå fra røyk til snus. Det er myndighetene lite villig til å opplyse om.

 2. LEDER

  Aftenposten mener: La oss beholde morsomme snusbokser

 3. POLITIKK

  Høie viste frem nye tobakkspakker

 4. FORELDRELIV

  Unge kvinner snuser stadig mer

 5. NORGE

  Vil forby tobakksalg til alle født etter år 2000. 6 av 10 støtter forslaget.

 6. VITEN

  Hvordan faktasjekker vi tallene som ikke finnes?