Derfor kritiserer vi Midtøsten-journalistikken

Dette er ingen svertekampanje mot Sidsel Wold, men legitim kritikk som absolutt hører hjemme i et demokratisk Norge, skriver Jan Benj. Rødner.

Med Israel For Fred forsøker å være et korrektiv til en flom av ukritisk journalistikk. Det er tragisk at det blir møtt med påstander om at vi hetser.

Med Israel For Fred (MIFF) har lenge påpekt feil og mangler ved blant annet NRK-journalist Sidsel Wolds versjon av hva som skjer i Midtøsten og Gaza. Vår argumentasjon er solid bygget på kildebaserte fakta, se MIFF.no. Til svar er MIFF blitt møtt med en brottsjø av påstander om at vi sprer hat og angriper folk som bare gjør jobben sin og som redder liv.

Jan Benj. Rødner

I det siste har det vært så ubehagelig at MIFF konfronterer dem med fakta at det ropes på sensur av MIFF. Det er et nederlag for den frie presse om dette skulle føre frem.

Ingen respekt for menneskeliv

Les også

Det er ikke Sidsel Wold netthetserne vil til livs. Det er makten hennes

I sin Aftenposten-kronikk 21. juli forsvarer Anja Sletteland Sidsel Wold. Ifølge Sletteland tar Wold «utgangspunkt i Genève-konvensjonene, som slår fast at okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza er ulovlig ifølge internasjonal lov.» Men dette er direkte feil. Okkupasjonen av Vestbredden er like lovlig som de alliertes okkupasjon av Tyskland etter den annen verdenskrig. Likeledes er det fullt lovlig å innføre en blokade for å forhindre at Gaza blir brukt som et gigantisk våpenarsenal og arnested for terror mot Israels sivilbefolkning.

Det fryktelige er at Gaza styres av folk som ikke har noen respekt for menneskeliv, hverken på egen eller motstanderens side.

Ikke lenger nøytral

Hertil kommer Wolds uttalelse om hva som er hennes oppgave: «Min jobb som journalist er å rapportere om urett.» Også dette er feil. Hennes jobb er å rapportere om det som skjer. Dersom det innebærer å fortelle om urett, må Wold selvsagt gjøre det. Men slik hun definerer oppgaven er hun ikke lenger en nøytral og saklig reporter, men propagandist. Det kommer frem i hennes krasse og fordømmende ordvalg, i hva hun velger å rapportere om og i en manglende kritisk vurdering av de påstander hun serverer det norske folk. Det er derfor blir hun kritisert. Det er ingen svertekampanje, men legitim kritikk som absolutt hører hjemme i et demokratisk Norge.

Det er ingen svertekampanje, men legitim kritikk som absolutt hører hjemme i et demokratisk Norge

Et eksempel på manglende kritisk journalistikk er påstanden om at FN rapporterer at 80 prosent av de drepte er sivile. Wold bør vite at kilden for denne påstanden er Hamas-folk som «rapporterer» til FN som tar det blindt inn i sine rapporter. Men dette forties av Wold. Hun forteller ikke at Hamas er beryktet for sine voldsomt overdrevne påstander om sivile tap, eksempelvis at Hamas-folk ofte er sivilkledde og derfor defineres som sivile.

Alders— og kjønnssammensetningen av de døde viser forholdsvis svært mange stridsdyktige menn og heldigvis mye færre barn enn det blir gitt inntrykk av. Særlig er det forholdsvis få sivile når vi vet at Hamas går inn for at sivile tap skal bli store, slik at vi får reportasjer av den typen Wold formidler. De plasserer sine våpen og utskytningsramper blant sivile. De oppfordrer folk til å bli der de er når Israel ber dem fjerne seg.

Det må være lov å fremholde slike fakta uten å bli beskyldt for være barnemordere, slik MIFF blir overøst med for tiden. Men selv om de sivile tapene er forholdsvis små, og Israel gjør alt de kan for å unngå det, synes jeg det er skrekkelig at noen dør, uansett hvem de er.

Forbeholdt Hamas

I reportasjene blir det påstått at det ikke er noen bomberom på Gaza. Igjen glimrer den manglende kritiske sans. Det er bomberom, men de er forbeholdt Hamas, ikke de sivile. Israel har sluppet inn titusenvis av tonn med sement som skulle vært brukt til å bygge sykehus, skoler og boliger. I stedet er det bygget tunneler for at terrorister kan ta seg inn i Israel. Det kunne vært brukt til å bygge bomberom, men det er ikke Hamas interessert i.

Selvfølgelig skal Wold fortelle om de problemer sivile har med å finne bomberom. Samtidig skulle hun fortalt om hvorfor det er slik. Men Wold forteller bare om det første. Dermed får Israel den moralske skylden for de inhumane valgene Hamas tar. Kanskje ikke så rart at MIFF kritiserer denne type journalistikk?

I begynnelsen av krigen ble det rapportert om skrikende mangel på medisinsk utstyr. Israel fikk skylden på grunn av blokaden. Men det er fritt frem å importere alt det medisinske utstyret man måtte ønske til Gaza. Dersom det er mangel, skyldes det en villet Hamas-politikk. Men det får vi ikke høre noe om.

Ønsker en saklig debatt

Les også

Er palestinere likeverdige mennesker?

Aftenposten har bedt meg besvare Gada Azams tre spørsmål til MIFF og meg: 1. Tar MIFF avstand fra Israels drap på palestinere?

Selvsagt tar vi avstand fra drap! Men soldaters krigføring i et lands lovlige selvforsvar er ikke drap. Spørsmål tilbake: Tar Azam avstand fra Hamas´ bruk av sivile som skjold, fra selvmordsbombere og fra tusenvis av raketter mot sivile områder?

2. Anerkjenner MIFF palestineres rett til egen stat?

MIFF anerkjenner en hvilken som helst løsning som gir en virkelig fred. I Israel har det i alle år vært et klart flertall for en tostatsløsning, mens et klart flertall blant palestinerne går inn for at Israel skal utslettes. Og som kjent har Hamas det i sitt uforanderlige og religiøst begrunnede charter at Israel skal utslettes. Her ligger en god del av kjernen i konflikten. Tar Azam avstand fra det?

MIFF anerkjenner en hvilken som helst løsning som gir en virkelig fred

Azam spør om MIFF mener at Israel har rett til å okkupere landområdet mellom Nilen og Eufrat. Påstanden er et av mange fantasifostre om Israel som lever i beste velgående i den arabiske verden. Selvsagt mener ikke MIFF det! Jeg kjenner ikke til noen israeler som gjør det heller.

3. Hvilket verdigrunnlag ligger til grunn for MIFFs politiske syn?

Vårt verdigrunnlag er at alle mennesker er like mye verd, uansett religiøst eller politisk ståsted. Når vi ønsker fred for Israel, ønsker vi også en varig og god fred for palestinerne. Men dessverre har den palestinske ledelsen en annen oppfatning, bygget på fanatisk antisemittisme og krav om at Israel skal bort fra kartet. Tar Azam avstand fra det?

MIFF forsøker å være et korrektiv til en flom av ukritisk journalistikk. Det er tragisk at det blir møtt med påstander om hets. I stedet for å gå ned i skyttergravene, ville det vært fint om man kunne få en saklig debatt om hva slags nyhetsformidling det norske folk fortjener. Wold kan begynne med å dokumentere feil i MIFFs nyhetsformidling. Hittil har det glimret ved sitt fravær.