Solidaritetsring rundt antisemitter

Moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ledes nemlig av styreformann Ghulam Sarwar og imam Nehmat Ali Shah (bildet), som begge bekjenner seg til - og sprer - rene lærebokeksempler på antisemittiske konspirasjonsteorier, skriver Nina Hjerpset-Østlie.

Mens det muslimske initiativet dannet en ring rundt synagogen for å markere mot antisemittisme og jødehat, danner de etnisk norske initiativtakerne istedet en solidaritetsring rundt nettopp det.

Nina Hjerpset-Østlie

Inspirert av forrige ukes Fredsring — en markering mot islamistisk antisemittisme - rundt synagogen i Bergstien, slår privatpersonene Solveig Staal, Kristian Flem, Johanna Engen og Gitte Michelle et slag for det de mener er en utsatt minoritet i Norge.«Som etniske nordmenn finner vi oss ikke i alt hatet som spres i vårt navn. I denne tiden av frykt og polarisering føler vi at det er viktigere enn noensinne å stå sammen og vise solidaritet. Vi tror på og vil markere menneskers vilje til å leve sammen i fred og i respekt for hverandre uavhengig av religion, etnisitet og tilhørighet, skriver arrangørene.»

Følgelig vil de i fredsringens ånd arrangere en tilsvarende ring - rundt en av hovedstadens moskeer. Under navnet Solidaritetsring for muslimer.

Og moskeen de stiller seg solidariske med, er Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat.

- Sprer konspirasjonsteorier

Men mens det muslimske initiativet dannet en ring rundt synagogen for å markere mot antisemittisme og jødehat, danner de etnisk norske initiativtakerne istedet en solidaritetsring rundt nettopp det.

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat ledes nemlig av styreformann Ghulam Sarwar og imam Nehmat Ali Shah, som begge bekjenner seg til - og sprer - rene lærebokeksempler på antisemittiske konspirasjonsteorier.

Ifølge imam Shah skriver norske medier bare negative ting om islam - hvilket de ifølge begge moskèlederne gjør for at «islam ikke skal vokse» - fordi de er styrt av jøder. Sarwar opplyste samtidig at tyskerne drepte jøder fordi de er «urolige folk i verden».

«Mediene har jødisk bakgrunn»

Gudshusets fromme budskap lød følgelig slik i januar 2013:

«– Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?

– Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene – det er det som ødelegger. De som lagde filmen om Mohammed i USA var bare noen få og hadde ikke mye penger. Så hvem står bak dem? Hvem står bak dem? spør Sarwar, med henvisning til den antiislamske filmen «Innocence of Muslims», laget av en kristen egyptisk kopter bosatt i USA.»

På spørsmål fra Dagsavisen om hvilke jøder som i så fall sto bak, svarte Shah og Sarwar at de ikke visste akkurat hvem, men la til at det jo ikke finnes mange jøder i dag.

Sarwar bidro videre med et meget snedig motspørsmål:

«- Hvilke jøder er det som står bak, tror dere?

– Det kan jeg ikke si, jeg vet ikke akkurat hvem. Men det er ikke mange jøder. Jeg leste at sju millioner jøder ble drept i andre verdenskrig, så det finnes ikke mange i dag. For det var ikke mange den gangen heller.

– Hvordan har jødene oppnådd en slik mediemakt?

– På grunn av utdannelse og forretninger.

Sarwar oversetter spørsmålet til Nehmat Ali Shah.

– Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar imamen gjennom Sarwar.

– Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?

– Aldri vært noe bra.

– Hvorfor ikke?

– Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar.»

- Ekstremt fordomsfulle holdninger

Den utsatte minoritetsmoskeens imam er da heller ikke nevneverdig begeistret for samfunnet han lever i, i hvert fall ikke alle ikke-muslimene og nordmennene som tilfeldigvis også oppholder seg der.

I 2002 sendte daværende journalist i Dagbladet, Hege Storhaug, norsk-pakistanske Jeanette inn i to sentrale moskeer i Oslo med skjult mikrofon. En av dem var Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat og i lydopptakene avslørte Nehmat Ali Shah sine ekstremt fordomsfulle holdninger:

Ikke-muslimers ekteskap er ikke gyldige, for det er kun muslimer som gifter seg og resten lever bare synd. Familiesystem har vi ikke. Gifter man seg med en ikke-muslim, mister man meningen med livet og lever rett og slett som dyr. Og norske, ikke-muslimske menn? Ja, de er en gjeng med horebukker. Dessuten havner både vi og horebukk-mennene våre i helvete alle sammen. Amen.

Resten av den oppbyggelige lesningen finnes her.

«Kan nesten ikke ta det seriøst»

Professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo, Rune Ottosen, reagerte kraftig på de to moskéledernes antisemittiske konspirasjonsteorier og mente at uttalelsene bekreftet at det finnes en grunnleggende antisemittisme i store muslimske miljøer:

«- At de i det hele tatt tenker i de baner, er så virkelighetsfjernt at jeg nesten ikke kan ta det seriøst. Det går ikke an å diskutere på et slikt grunnlag, sier Ottosen.»

Ottosen har naturligvis rett, det går egentlig ikke an å diskutere på et slikt grunnlag. Men for mennesker som ønsker å vise offentligheten hvor uslåelige tolerante de er, går tydeligvis det meste an - også å slå en symbolsk ring rundt folk som usjenert sprer antisemittisme og jødehat.

- Begeistret NRK

NRK melder begeistret at minst 300 mennesker har meldt seg på Staals, Flems, Engens og Michelles «solidaritetsmarkering for antisemitter».

Så begeistret er statskanalen at artikkelen er fullstendig blottet for kritisk distanse, og det til tross for at NRK selv har skrevet om moskéledelsens åpenlyse antisemittisme og derfor burde spurt initiativtagerne om de er klar over hva de faktisk har valgt å solidarisere seg med.

Det er i alle fall å håpe at copycatene tenker seg om før de slår ring rundt en moské som høyt og tydelig videreformidler nettopp de holdningene den muslimske Fredsringen mente å ta avstand fra.