Meninger

Vi har sovet lenge nok. Det er på tide å våkne | Siri Martinsen

  • Siri Martinsen
Om griser før i tiden kunne være magre, hjelper dagens fleskelag dem lite når de knapt har plass å bevege seg og vondt i ledd på grunn av tunge kropper på svake bein, skriver Siri Martinsen.

Antagelsen om at dyr flest har det «greit» i kjøttindustrien, er en drøm – en slik man kan få når man sover for godt.

Joachim Lund ber oss «sove godt» og «spise kjøtt».

Om man ikke må være sovende, må man i det minste lukke øynene for viktige fakta for at det skal føles meningsfylt å bruke spalteplass på et forsvar for kjøttindustrien.

Lund svarerfilosof Espen Gamlund, og synes å mene at vår behandling av dyr i kjøttindustrien ikke hører til «synder fra virkeligheten».

Men det er en høyst reell virkelighet. Dyrs opplevelser er ikke uvesentlige liksom-opplevelser.

Det er opplevelsen av sår fuglehud mot netting dag etter dag for en høne i bur. Det er smerten fra bogsåret og tyngden av den uformelige kroppen mot betong for purka.

Det er redselen til kua som drives nedover slaktegangen og må «oppmuntres» med et halegrep som vil synes som en bloduttredelse rundt haleroten når skinnet hennes flås av.

Og, ja – jeg har møtt dem alle sammen.

Les Joachim Lunds kommentar her:

Les også

Spis kjøtt og sov godt om natten

Dyreveldferden i konflikt med økonomi

Lund mener Gamlund «generaliserer» om dyrs lidelse.

Når over 90 prosent av dyreindividene i norsk kjøttproduksjon er fugleunger hvis kropper er for store for egen fysiologi, er det dekning for å trekke generelle linjer.

Det er naturligvis ikke frisk luft og gress, men kjøttproduksjonens innebygde mekanismer, som er den største utfordringen for dyrevelferden, skriver Siri Martinsen

Men kua jeg traff på slakteriet kunne like gjerne ha vært fra en økologisk gård – det forminsker ikke hennes frykt.Lund bruker dødelighet som velferdsindikator – en grov og utdatert målestokk.

Om griser før i tiden kunne være magre, hjelper dagens fleskelag dem lite når de knapt har plass å bevege seg og vondt i ledd på grunn av tunge kropper på svake bein.

Dyrs opplevelser er ikke uvesentlige liksom-opplevelser.

Hva hjelper «rikelig med mat» kyllinger som er avlet for å spise seg ufysiologisk store? Hva hjelper et «tørt og varmt rom» for kua som står lenket til båsen?

Hva betyr «oppfølging fra en veterinær» når veterinæren står i døren og kikker inn i hønseanlegget fordi fjærfemedisin drives på besetningsnivå?

Lunds påstand om at «utegående dyr er en av de største utfordringene for dyrevelferden», er misvisende.

Les kronikken som startet debatten:

Les også

Det er moralsk galt å spise kjøtt

Det er naturligvis ikke frisk luft og gress, men kjøttproduksjonens innebygde mekanismer, som er den største utfordringen for dyrevelferden: Når dyr går ute kreves det større innsats for å unngå ulykker – dette kommer i konflikt med økonomi.

Det er ikke et argument for at dyr har det verre utendørs, men et argument for at dyr risikerer lidelse når deres verdi måles i penger.

Kjøttreduksjon er nødvendig

Antagelsen om at dyr flest har det «greit» i kjøttindustrien, er en drøm – en slik man kan få når man sover for godt.

En vridning til mer vegetarisk forbruk vil hverken gi mindre landbruk, mindre sysselsetting eller mindre helse – slik Gamlund også påpeker i sitt svar.

Der Lund skriver for at folk skal «sove godt», mener NOAH at folk skal våkne opp for fakta som burde fått langt større plass i mediene enn de får i dag.

Ingvild Kessel (19):

Les også

Ved å ha kjøtt på grillen hele sommeren, bidrar du til en mer urettferdig verden

Kjøttindustrien utpekes av FN til en av de to-tre største problemene når det gjelder klima, jorderosjon, vannmangel, vannforurensning og tap av biologisk mangfold.

For at vi skal kunne mette verdens befolkning må matproduksjonen vris over i vegetabilsk retning.

For at vi skal kunne mette verdens befolkning må matproduksjonen vris over i vegetabilsk retning.

Særlig siden Lund også erkjenner at kjøtt-reduksjon er nødvendig, er det en gåte hvorfor han først velger å fremme kjøtt.

Vi har sovet lenge nok. Det er på tide å våkne.

Les flere innlegg av Siri Martinsen:

Les også

  1. Dyrefri forskning eksisterer i stadig større grad – til menneskers og dyrs beste

  2. - Fem ulike trossamfunn har tatt klart avstand fra pelsdyroppdrett

  3. Dyrenes behov strekker seg utover det trange nettingburet på pelsfarmen

Si din mening og få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter