Meninger

Ytringsrommet skrumper og friheten svinner | Knut Olav Åmås

 • Knut Olav Åmås, leder av Mediemangfoldsutvalget

Det skjer en skrittvis, snikende utvikling som bygger ned den prinsipielt viktige forskjellen på ord/ytringer og handlinger, skriver Knut Olav Åmås. Bildet er fra markeringen i Oslo etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo. Signe Dons

Manglende evne og vilje til å skille mellom ord og handlinger bør gjøre oss urolige. Knut Olav Åmås svarer Anine Kierulf og Jonas Gahr Støre.

Forsker Anine Kierulf og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er to av dem som har respondert med reflekterte kronikker på min kommentar 24.1. For få erkjenner imidlertid at det er i ferd med å skje en skrittvis, snikende utvikling som bygger ned den prinsipielt viktige forskjellen på ord/ytringer og handlinger, og det bekymrer mange flere enn meg.

Knut Olav Åmås, Direktør i Stiftelsen Fritt Ord Signe Dons

Samtidig må hatprat og dårlig ytringskultur takles av alle ansvarlige borgere. Men disse negative fenomenene må ikke skygge over de klare tendensene som setter ytringsfriheten under sterkt press.

Ytringsrom som skrumper

Noen eksempler: Ytringsklimaet og innsynsmulighetene blir svekket i arbeidslivet, ikke minst i helsevesenet, kommunene og andre deler av offentlig sektor. Ansattes kritiske meningsytringer om saklige forhold blir ofte møtt som illojal adferd (altså handling).

En av tre nordmenn som er spurt i den nye, store ytringsfrihetsundersøkelsen utført av Institutt for samfunnsforskning for Fritt Ordsier det ikke er greit å «kritisere etniske minoriteter i offentligheten». Det er et ganske påfallende resultat. Og 12–15 prosent vil bøtelegge redaktører som publiserer ytringer som kan «oppleves» som nedsettende eller krenkende om innvandrere eller religioner. Flere enn 40 prosent mener at folk som ytrer seg slik i sosiale medier, bør stenges ute fra disse mediene.

Å insistere på et prinsipielt, vesentlig skille mellom ord/ytringer og handling er selve grunnlaget for et kritisk og rasjonelt diskuterende samfunn. Det er derfor autoritære krefter alltid visker det ut – for å bryte ned «forstyrrende» meningsavvik, motstand og dissens.

Komplisert sammenheng

Forskerne Helge Svare og Trygve Svensson antyder i et innlegg på aftenposten.no 28.1. at skillet som jeg påpeker innebærer at ord og ytringer ikke betyr noe. Tvert imot: Ytringer er høyst virksomme, de har positiv og negativ innflytelse. Sammenhengen er imidlertid indirekte. Som Svare og Svensson selv medgir, er det snakk om «til dels lange kjeder av hendelser der mange er involvert, og mange valg gjøres underveis».

Nettopp: Ord og ytringer er ikke handlinger, de skaper premissene for dem. I ti år med karikaturstrid er det i ufrie, autoritære land at drapene og volden har skjedd.

Det er uryddig tenkt av Ervin Kohn, leder for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og nestleder i Antirasistisk Senter, når han i en tale og på verdidebatt.no 27.1. hevder at det finnes en direkte kausalitetssammenheng (årsak-virkning) mellom holdninger, ord/ytringer og handlinger. For hva utleder han av dette? At vi må «gripe inn når vi ser at noen har vondt i holdningene sine» (et uttrykk Kohn ofte bruker).

Smak på utsagnet. Det er et typisk uttrykk for ønsket om å gripe aktivt inn overfor tanker, ord og ytringer som om de er handlinger.

Knut Olav Åmås er direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han er spaltist i Aftenposten annenhver uke og skriver da på egne vegne.

Twitter: @KnutOlavAmas

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Andre artikler i debatten om ytringsfrihet:

Randi Rosenqvist:

Les også

Det er positivt at staten kan beskytte oss og ytringsfriheten til en viss grad. Men livet er ikke risikofritt

Ingunn Økland:

 1. Les også

  Ytringsfriheten står sterkere. Er vi blitt mer prinsippfaste? Eller mer innvandringskritiske? Les kommentar av Ingunn Økland

 2. Les også

  Rapporten «Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse» viser at nordmenn er åpne for krenkelser

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Slik reagerer de på Facebooks sensur

 2. DEBATT

  Nei, journalistene har ikke patent på sannheten. Alle andre er ikke løgnhalser | Espen Teigen

 3. DEBATT

  Mediene har et medansvar for ikke å spre løgn og hat | Hilde Holsten

 4. KOMMENTAR

  Kampen for kulturen | Knut Olav Åmås

 5. DEBATT

  Det Knut Olav Åmås sier om skapende virksomhet, er oppsiktsvekkende | Wenche Gulbransen

 6. KULTUR

  Fritt Ord-topp ber Erna Solberg tenke seg om