Meninger

Så godt de kunne?

 • Jan Arild Snoen
  Spaltist

Jeg vil anbefale Mæland å legge større vekt på å erkjenne feil, skriver Jan Arild Snoen. Scanpix

Selv når det er vel dokumentert at de tar feil, insisterer ledende politifolk på at alle gjorde sitt beste 22. juli.

Det vakte stor harme da Sønderland-utvalget i mars la frem en rapport der essensen var at politiet ikke kunne klandres for noe. 22. juli-kommisjonens rapport viser at dette er grovt feilaktig. Den dokumenterer grove feilvurderinger, ikke bare på høyere nivåer og systemnivå, men i alle ledd og på individnivå. Noen av disse feilene skyldes (for) knappe ressurser, andre ikke.

Minerva

Dagsavisen oppsummerer noen av feilene politiet gjorde. Trolig er det viktigste det knippe av feil som gjorde at politiet kom «uakseptabelt» (Kommisjonens uttrykk) sent til Utøya.

Villedende

Aftenposten har en god gjennomgang av forskjellene mellom Sønderland-utvalget, som nå enda klarere fremstår som en hvitvasking, og 22.-julikommisjonen. På flere områder er Sønderland-utvalget direkte villedende. Men de gjorde vel så godt de kunne.

I utgangspunktet er det prisverdig at en leder ønsker å beskytte sine ansatte mot kritikk, og at en fagforeningsleder vil fokusere på systemfeil og ikke individuelle. Men når faktagrunnlaget er så klart som det er, virker det virkelighetsfjernt og defensivt å insistere på at alle gjorde sitt beste.

politiets pressekonferanse i går sa politidirektør Øystein Mæland følgende:

«Kommisjonens hovedfunn er vanskelig lesning for alle som gjorde sitt ytterste den dagen. (…) Jeg står fast på at hver enkelt tjenestemann gjorde sitt ytterste i en uoversiktlig og ekstrem situasjon».

Les for eksempel side 133 i Kommisjonens rapport. Kan man virkelig med hånden på hjertet si at disse tjenestemennene gjorde sitt ytterste, der de i strid med skyting pågår-instruksen satt og ventet mens de hørte Breivik fortsette med sine henrettelser på Utøya? Les også de etterfølgende sidene om «ressursene som ikke fant hverandre». Det er åpenbart for en legmann at dette ikke er godt politiarbeid.

Ingen er feilfri

Vi er alle feilbarlige, og ingen kan vel være sikre på at de selv hadde handler feilfritt eller bedre i en slik situasjon. Men en slik erkjennelse er ikke det samme som å frikjenne alle for enhver feil som ble begått ved å påstå at de gjorde så godt de kunne. Det er forskjell på å ha forståelse for at feil blir begått og å påstå at alle gjorde sitt ytterste.

Mæland har helt siden hendelsen balansert mellom å godta at ikke alt ble gjort perfekt og at politiet på noen områder sviktet, og hardnakket forsvar for politiets handlemåte. Vi får se om det er nok til å redde hans stilling.

Jeg vil anbefale Mæland å legge større vekt på å erkjenne feil, også at enkeltindivider gjorde feil, samt at han med fordel kan la være å trekke frem i alle sammenhenger at han bare hadde sittet som sjef i to uker da terrorhandlingen inntraff. Min skeptiske holdning til ham dreier seg ikke primært om hva han og direktoratet gjorde 22. juli, men den systematiske hvitvaskingen av politiets feil som har skjedd i ettertid, og som han er hovedansvarlig for.

Politiet bør vurdere sin leder

Også Sissel Hammer, politimester i Nordre Buskerud, var i sedvanlig modus på pressekonferansen: «Alle gjorde maksimalt ut fra forutsetningene».

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen fikk på Dagsnytt 18 i går følgende betimelige spørsmål fra Anne Grosvold: «Kan du se at noen av dine kolleger kan ha begått kritikkverdige handlinger den dagen?»

Han svarte: «(…) De gjorde maksimalt ut fra sånn som de vurderte situasjonen der og da. (…) Men vi må ikke mistenkeliggjøre noen person i forhold til at de gjorde sitt beste.»

Det Arne Johannessen i virkeligheten sier her er at man ikke skal kunne kritisere en politimann for det han gjør eller ikke gjør – uansett. Det er «mistenkeliggjøring». Per definisjon gjør alle politimenn, hele tiden, under alle omstendigheter, sitt beste. Alt som i ettertid fremstår som grove feilvurderinger er kun etterpåklokskap.

Arne Johannessen er tillitsvalgt, og kan ikke avsettes av andre enn sine medlemmer. Johannessen har gjennom lengre tid, og ikke bare i denne saken, bidratt til å redusere min tillit til politiet. Jeg er langt fra alene om en slik reaksjon. Hans medlemmer bør vurdere om de er tjent med en slik leder.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Tidligere hovedtillitsvalgt mener 22. juli-rapporten er blitt misbrukt

 2. NORGE

  22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

 3. NORGE

  I nesten seks år har de vært tause. Nå forteller politifolkene for første gang om de avgjørende minuttene i den omstridte Utøya-aksjonen.

 4. NORGE

  Gjørv om kritikken: Én eller flere gjerningsmenn påvirker ikke plikten til umiddelbar inngripen

 5. NORGE

  Tidligere politimester: - På tide å stille spørsmål ved 22. juli-konklusjonene

 6. NORGE

  Forsker: 22. juli-kommisjonens Utøya-analyse er motstridende og uklar. Vurderinger ble gjort på feil grunnlag