Meninger

Medisinske "sannheter" kommer og går

 • Svein Golf Helleland

Den beste veien til ny innsikt er å starte med kritiske spørsmål, ikke med konvensjonelle svar.

I min kronikk 29. november ville jeg gi honnør til Lars Monsen som gikk ut i mediene med sin sykdomshistorie. Jeg ville også slå et slag for åpenhet og kritisk tenkning på dette feltet, for om mulig å komme videre med et problem der helsevesenet har store unnlatelsessynder å svare for. Jeg tok også frem egne erfaringer og innspill fra en rekke fortvilte pasienter.

Jeg har i etterkant fått mange positive tilbakemeldinger. Men jeg har også fått henvendelser fra fortvilte mennesker som har opplevd mangelfull og lemfeldig diagnostikk. Myndighetene må ta dette alvorlig.

I Monsens historie var det mangelen på god diagnostikk som var viktig, ikke historien om valg av behandling. Jeg skrev at man må ha dokumentasjon av effekt som krav til all behandling. Når dr. Danielsen Lie 4. desember tolker det dit hen at jeg går inn for ukritisk bruk av antibiotika og at jeg gir full støtte til en mindre godt dokumentert behandling, er logikken fraværende. Danielsen Lie synes å ville reise en helt annen debatt, nemlig om riktig bruk av antibiotika. Det må han gjerne. Han vil ikke finne meg som opponent. Vi deler nok de samme bekymringene.

Danielsen Lie gjør meg oppmerksom på artikler han har lest i medisinske tidsskrifter. Jeg verdsetter solid kunnskap, men jeg har lært at ikke all medisinsk kunnskap er like robust. Ved den tilstanden vi nå snakker om er uoverensstemmelsen mellom kart og terreng både påfallende og bekymringsfull. Særlig for nyutdannede leger burde det være en spore til å søke ny innsikt.

Relevante artikler

 1. MENINGER

  Sentraliser skaperkraften!

 2. MENINGER

  Den hviskende samfunnsskaperen

 3. MENINGER

  Tilbaketogets triumf

 4. MENINGER

  I et speil, langs en linje

 5. MENINGER

  - Noe av det mest interessante jeg har lest fra politisk hold på lenge

 6. MENINGER

  Bli sosial, forsker!