Meninger

Bygdøy, ikke Bjørvika!

 • Knut Olav Åmås
  kultur- og debattredaktør

Et samlet Kulturhistorisk museum på Bygdøy – inkludert vikingskipene – side om side med Norsk Folkemuseum, kan bli et slags nasjonalmuseum for norsk kulturhistorie, skriver kulturredaktør Knut Olav Åmås. Foto: CORNELIUS POPPE/SCANPIX

Kulturhistorisk museum med vikingskipene må plasseres på Bygdøy – mot Oslo-politikernes ønske. Bjørvika er ingen god løsning.

Les også:

EN AV DE STØRSTE beslutningene i dagens Museums-Norge skal etter planen tas av Regjeringen denne uken. Uenigheten er stor: Ledelsen ved Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum, hovedstadspolitikere og stortingsrepresentanter fra Oslo vil legge museet til Bjørvika. Regjeringen, Riksantikvaren og en del fagfolk synes å være for å legge det til Bygdøy.

I mer enn ti år har diskusjonene om å flytte vikingskipene og Kulturhistorisk museum til Bjørvika pågått. Både Oslo-politikerne og ledelsen ved Universitetet ble skuffet da en omfattende rapport bestilt av Kunnskapsdepartementet i fjor høst konkluderte med å samlokalisere på Bygdøy. Siden har debatten gått intenst i Aftenpostens spalter.

Velger Bygdøy?

Flere signaler tyder på at Regjeringen etter høstens utsettelse nå vil skjære gjennom og velge Bygdøy. Forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) har hittil uttalt seg i den retning.

Ingen vet når et nytt museum kan stå ferdig. At det bør bygges på Bygdøy har både faglige og historiske grunner. For det nye museet side om side med Norsk Folkemuseum kan bli et slags nasjonalmuseum for norsk kulturhistorie, hvis det nå tenkes riktig. Det står ikke bare om en lokalpolitisk regulering.

Hvis Historisk museum på Tullinløkka og vikingskipene på Bygdøy samles til et Kulturhistorisk museum ved siden av Folkemuseet på Bygdøy, vil vi for første gang kunne oppleve hele Norges historie, fra de eldste tider til nå, på ett sted. I dag er middelaldersamlinger og -bygninger splittet mellom Historisk museum og Folkemuseet. Store kirkesamlinger er også delt ved at Kulturhistorisk museum har dem fra katolsk tid, Folkemuseet dem fra etter reformasjonen. Samlokalisering på Bygdøy kan samle det som nå er ulogisk delt.

Idémaker har snudd

Tankevekkende er det at mannen som i 1998 fikk universitetsstyret til å vedta flytting til Bjørvika, middelalderprofessor Magnus Rindal, har snudd og går sterkt inn for samling på Bygdøy av en rekke faglige grunner, slik han argumenterte for her i avisen nylig.

Samlokaliseringen i Bjørvika vil medføre at man må flytte vikingskipene, de mest sentrale kulturminner vi har. De fremste fagfolk er sterkt uenige i om skipene bør flyttes. Tidligere sjef for vikingskipssamlingen, professor Arne Emil Christensen sier at «Det kan gå forferdelig galt, vi kan få uopprettelige skader. Vi vet ikke nok til at flytting er forsvarlig.» Osebergskipet består av 2000 fragmenter satt sammen med skruer, spiker og lim i 1907. Gokstad- og Tune-skipene er i ukjent stand, men konserveringsmetodene fra forrige århundre gjør at mye er meget skjørt. Mye peker derfor i retning av at Arnstein Arnebergs vikingskipsbygning bør fredes sammen med innholdet, slik både tidligere og nåværende riksantikvar har varslet.

Dessuten kan det finnes andre arkitektoniske løsninger for det nye museet – mellom Vikingskipshuset og Folkemuseet – enn motstandernes skremselstegninger av gigantbygg fra i fjor høst. Et mulig alternativ så vi da riksantikvar Jørn Holme tenkte høyt her i avisen lørdag, og illustrerte hvordan deler av anlegget for eksempel kan legges under jorden. Riksantikvarens «mulighetsstudie» møtte sterk motstand på et seminar om «omkamper i byutviklingen» i Oslo i helgen. Holmes offensive stil og spissede synspunkter forarger mange. Det bør i stedet inspirere politikerne til å skjerpe tenkningen om hovedstadens utvikling.

Lavere investeringer

Kostnadene vil være lavere på Bygdøy enn i Bjørvika; 220 millioner kroner er et anslag fra departementet. En delt løsning – å beholde vikingskipene på Bygdøy, resten av museet i Bjørvika – vil være 400–600 millioner dyrere. Men kostnadene må ikke bety alt når staten skal gjennomføre sin største kulturhistoriske museumssatsing noensinne.

Like viktig er det å revitalisere det betydningsfulle museumsområdet Bygdøy har vært, men som de siste år har havnet i bakleksa. På Bygdøy ligger både Norsk Maritimt Museum og Kon-Tiki Museet, og altså Norsk Folkemuseum som er et av verdens største og eldste friluftsmuseer. I dag er deler av Folkemuseet stengt pga. ressursmangel. Nå bør støvet tørkes av Bygdøy-museene. Dét kan en samlet lokalisering av Kulturhistorisk museum og vikingskipene på tomten ved siden av Folkemuseet medvirke til.

Redsel for trafikk

Frykten for en svær trafikkøkning ved en slik lokalisering virker ikke godt begrunnet. Vikingskipene trekker alt 430000 besøkende årlig, Folkemuseet 250000. Til sammenligning besøker bare 65000 Historisk museum på Tullinløkka. Økt trafikk til Bygdøy kan Oslo løse ved å satse offensivt på buss og utvidet båtrute mellom sentrum og Bygdøy.

Det krever både mot og fast vilje av Regjeringen å utfordre den store alliansen og massive begeistringen for å legge flest mulig nybygg langs vannkanten i Bjørvika i Oslo. Regjeringen bør vise det motet – for hovedstaden trenger nysatsinger flere steder enn i Bjørvika. Særlig uheldig vil det være med et kompromiss i form av en delt museumsløsning. Både faglig og formidlingsmessig vil det være meningsløst igjen å skille vikingskipene fra resten av samlingene som handler om vikingtid og middelalder.

Et samlet museum i Bjørvika vil for øvrig bli delt av en tungt trafikkert gate, i seg selv uheldig. Umiddelbar kontakt med sjøen, slik det opphavlig var tenkt, får heller ikke en slik løsning. Derimot vil en presset bydel bli ytterligere belastet. Det er rart å høre Bjørvika-tilhengerne bekymre seg for fortetning på Bygdøy. Der har man noen av byens største, mest attraktive friområder, som ingen har planer om å bebygge. I Bjørvika vil det snart ikke finnes en grønn flekk.

Et annet museum enn Kulturhistorisk med vikingskipene kan derimot lokaliseres i Bjørvika, nemlig Oslo Museum som nå ligger på Frogner Hovedgård. Da kunne Oslos historie bli fortalt i sammenheng ved middelalderparken. Vikingskipene har lite med Oslos historie å gjøre. De er riksklenodier og del av verdensarven.

Derfor er Bygdøy beste løsning for det nye, samlede Kulturhistorisk museum.

 1. Les også

  Bygdøy er problematisk

 2. Les også

  Vikingskipene må være tilgjengelige

 3. Les også

  Vil samle oslobenken for stormuseum

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kampen om Nasjonalgalleriet er over. Men problemene på Tullinløkka er ikke løst.

 2. KULTUR
  Publisert:

  Flere tilløp til brann på norske museer de siste årene

 3. KULTUR
  Publisert:

  Vikingskipene kan havne på rødliste over truede kulturminner

 4. DEBATT
  Publisert:

  La oss få en delt løsning for Nasjonalgalleriet | Collett, Torp og Vårvik

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Endelig får vikingskipene en trygg havn

 6. KULTUR
  Publisert:

  Kan stå ferdig om fem år